Velkommen til byarkivets guide for slektsforskere! Her vil du finne en veiledning til hvordan våre kilder kan brukes, samt tips til andre steder å søke etter informasjon.

Forside slektsforskning

Et naturlig sted å starte for de som ønsker å vite mer om sitt opphav er Digitalarkivet. Her finnes søkbare folketellinger, skannede kirkebøker, og mye mer. Tjenesten forvaltes av Arkivverket, og er gratis.

Men byarkivet mottar også jevnlig henvendelser fra slektsgranskere som ønsker innsyn i våre historiske arkiver. Ofte har de ikke funnet det de leter etter i Digitalarkivet, eller så ønsker de å gå videre med utgangspunkt i opplysninger de har funnet. Byarkivet har materiale fra kommunal forvaltning gjennom 200 år, og mye av dette kan være til hjelp.

Kommunegrenser

Drammen ble grunnlagt i 1811 ved en sammenslåing av ladestedene Strømsø og Bragernes, hvor også Tangen bydel inngår. I 1870 ble en del av Skoger overført til Drammen. Byens grenser ble så uforandret frem til 1951, da Åssiden ble overført fra Lier. Dette betyr at historisk arkivmateriale før 1951 som angår dette området kan finnes i Lier kommune, men arkivserier som som spenner over begge periodene, for eksempel skoleprotokoller, er hos byarkivet.

Tidligere Skoger kommune omfattet følgende sogn: Skoger, Konnerud og Strømsgodset. I 1964 ble resten av Skoger innlemmet i Drammen. Arkivmaterialet fra Skoger kommunes sentraladministrasjon, sosialkontor, trygdevesen og forsyningsnemnd, samt lensmannens arkiv var en lang periode oppbevart under svært fuktige og innestengte forhold, slik at store deler at materialet var så ødelagt av sopp og råte at det måtte kastes. Det som kunne reddes(heriblant manntallsprotokoller) er i dag oppbevart i byarkivet.

Nedenfor er våre viktigste kilder til slektsforskning.

Selvbetjente arkiver

Søk i historiske kart
Her finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du kan søke

Digitalt eiendomsarkiv
Hvis du kjenner den tidligere adressen til dine slektninger, er det ofte mye informasjon å finne her.
Bruk gårds-/bruksnummer med avansert søk for å få best mulig treff

Fotoarkiv
Her kan du søke på nøkkelord, eller bare bla gjennom historiske bilder.

Papirbaserte arkiver

Besøk oss for å lete i disse kildene:

  • Valgstyret i Drammen - stemmerettsprotokoller (1865-1947)
  • Ligningsvesenet - Ligningsmanntall (1822-1963)
  • Skolearkiver - Diverse materiale (1869-2010)
  • Fattigvesen - Diverse materiale (1800-/1900-tallet)

Andre kilder

Til slutt noen andre nettsteder hvor det kan være nyttig å søke informasjon:

Lykke til med forskningen!
Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål.