Søk blant nye og gamle byggesaker, delingssaker, seksjoneringsaker, plansaker og vann- og avløpsaker. Her finner du vedtak, tegninger og andre dokumenter.

Foreløpig må de gamle innsynsløsningene brukes, inntil dokumentasjonen blir overført til den nye løsningen. 

Ser du etter saker fra før 2008 må du bruke avansert søk. Oppe til høyre i innsynsløsningen finner du tips for bruk av innsynsløsningen, under ikonet som viser "?"