Forlenget saksbehandlingstid

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset, har store deler av kommunen, inkludert virksomhet byggesak og kommunens arkivtjeneste, i hovedsak hjemmekontor.

Vi forsøker å behandle sakene så raskt og normalt som mulig, men dessverre må det påregnes at saksbehandlingstiden kan bli forlenget i en del tilfeller. Forhåndskonferanser og møter vil forsøkes avholdt på alternative måter som per e-post, telefon eller Skype da Rådhuset er stengt. Eventuelle planlagte befaringer blir utsatt. Byggesaksveiledning ved knutepunkt er stengt inntil videre.