Frivillig på store arrangementer
Elvefestivalen
Skisprinten
Globusfestivalen