Eksempler på avtaler

Det er gjennom å lese eksempler på andres avtaler, at ideene til nye samarbeid skapes.

Eksempler på samarbeid fra tidligere Svelvik kommune

 • Laget tar ansvar for orden på utlånskjøkken, kjeller og lagerrom mot fri leie av øvingslokaler.
 • Fossekleiva gir bort klassisk konsert til sykehjemmet.
 • Mannskoret monterer nytt kjøkken i kirkestua, Sogneprest gir kurs/foredrag for Svelvik læringssenter, mannskoret låner lokaler i Fossekleiva til Vårbrus.
 • Frivilligsentralen tilbyr søndagsfilm til ungdom/flyktninger to ganger i halvåret neste år.
 • SIF fotball holder skråningen rundt Solbakken rene for laukjerr, mot at Vei, park og friluft bestiller, ordner og lesser av salt.
 • Rådmannen stiller som innleder på filosofikafé til våren.
 • Røde Kors bygger opp et tilbud og tilbyr besøksvenn til hjemmeboende eldre i løpet av kommende år. 
 • Rotary hjelper til med maling, bygging inne på sykehjemmet i forbindelse med prosjekt sanserom og bar/scene, Frivilligsentralen søker midler til prosjektene og stiller med gratis lokaler til møtevirksomhet.
 • Eikveiens venner hjelper til med maling og estetisk utførelse av inngangspartiet på sykehjemmet, får lunsj, kaffe og vafler i stua under arbeidet.
 • Svelvik høyre holder temamøte om helse og omsorg, helse og omsorg bidrar med en orientering om tjenesten.
 • Årets konfirmanter bidrar praktisk til vårrydding.
 • Teknisk stiller med plass til årets dekkskifteaksjon mot gratis dekkskift på to biler.
 • Årets konfirmanter hjelper til på dekkskifteaksjonen.
 • Randi lærer bort kjempesåpebobling, Anne Synnøve gir «En smak av Berger» - historisk vandring.
 • 3060 + stiller med underholdning i stua på sykehjemmet tre ettermiddager i neste halvår.
 • Rotary henger opp/sjekker brannvarslere hos hjemmeboende eldre mot gratis lokaler til møtevirksomhet.
 • Fossekleiva lager festdag i slutten av mai, sesongkort (gratis adgang) for deltakere ved læringssenteret.
 • Sognepresten stiller som innleder på filosofikaféen.
 • Læringssenteret besøker frivilligsentralen og får en innføring i frivillighet i Svelvik og hvilke aktiviteter som finnes her.