Oversikt over klubber, lag og foreninger innen idrett, sang og musikk, teater og dans, barnegrupper og andre som har aktivitetstilbud i tidligere Nedre Eiker.

IDRETT

VIKÅSEN IDRETTSLAG

Postboks 110
3051 Mjøndalen

Simen L. Johnsen

916 54 022


STEINBERG IF

Fløterveien 9 3053 Steinberg

Frode Kleven

48 86 68 65

SOLBERG SPORTSKLUBB

Postboks 46
3057 Solbergelva

Even Bolstad

901 38 484

OSBAKKEN IL

Eplehagan 17 3050 Mjøndalen

Jeanette Nordnes Vislie

917 48 849

NOR 92 INNEBANDYKLUBB

Postboks 319
3051 Mjøndalen

Lars Gunnar Larsen

906 40 007

      

www.nor92.com

NEDRE EIKER SVØMMEKLUBB

Postboks 116
3054 Krokstadelva

Ann Kathrin Moen Johansen

994 00 627

NEDRE EIKER PISTOLKLUBB

Postboks 268 3051 Mjøndalen

Per Erik Bjurstrøm

916 22 500

 

MJØNDALEN TENNISKLUBB

Vassenga
3050 Mjøndalen

Jon Hammerborg

908 66 106

MJØNDALEN IF

MIF-Huset Hagatjernsvn.17 3050 Mjøndalen

Per Fjeld-Olsen, 
daglig leder

908 88 857


www.mif.no

IF BIRKEBEINEREN

Smørbukken   24
3054 Krokstadelva

Brit Runden

481 58 845www.ibk.no

EIKER VOLLEYBALLKLUBB

Industrigata 16
3050 Mjøndalen

Heidi   Uglestad

419 00 097

EIKER GOLFKLUBB

Kalkveien 1
3050 Mjøndalen

Daniell   Enwall

32 87 77 72 995 33 042


www.eikergolf.no

EIKER CYKLEKLUBB

Postboks 61
3051 Mjøndalen

Christian   Tetlie

404 53 443

SANG OG MUSIKK

SANGKORET OMNIBUS

Postboks 35
3051 Mjøndalen

Arne   Mørk    

93 21 21 03

 

NEDRE EIKER KIRKEKOR

Stensethalleen 1
3055 Krokstadelva

Nils Kr. Bonden

41 31 33 14

 

SANGFORENINGEN SAMKLANG

Bråtabakken 10
3055 Krokstadelva

Marianne Hordnes

91 84 45 18

BARNEKORET TVIST

Misjonskirken Betel
Parkveien 1
3050 Mjøndalen

Marit Kjøllesdal

97 56 42 75

 

THE LOCAL VOCALS

Eknes u-skole

Joran Stiansen

45 66 72 57

FRISKO BAND

Kerraten 4 B
3055 Krokstadelva

Karin Sandberg

47 64 33 98

EIKER SPELLEMANNSLAG

Gamleveien
3322 Darbu

Erik Morten Brekke

 

EIKER STRYKEORKESTER – AKTIVITETS GRUPPE

Øvre Eiker kommune, Rådhuset
3300 Hokksund

Berit Bakkane

93 48 71 73

EIKER JANITSJAR

Langeløkka 24, 3039 Drammen

 

92 67 05 02

    

www.eikerjanitsjar.no

KROKSTAD OG SOLBERG SKOLEKORPS

Postboks 54
3054 Krokstadelva

Brynjar Henriksen

90 72 33 34

MJØNDALEN OG STEINBERG SKOLEKORPS

Postboks 52
3051 Mjøndalen

Anne-Line Lorentzen

93 28 64 90

    

KROKSTAD STORBAND

Prestebråtvn 39 
3055 Krokstadelva            

Bjørn Sannerhaugen Erik   Mathiassen

92 05 86 48

SOLBERG MUSIKKORPS

Postboks 88
3056 Solbergelva

Erik Mathiassen

 

    

BARN OG UNGE

NEDRE EIKER FA SPEIDERGRUPPE

Spikerveien 5
3055 Krokstadelva

Gro Solberg

90 89 27 34

MJØNDALEN NMU-SPEIDER

Nedbergkollvn. 30
3050 Mjøndalen

Tore Næs

95 07 07 58

SOLBERG SPEIDERGRUPPE

Ulverudgata1  3057 Solbergelva

Ole-Bjørn Haugaasen

911 17 660

MJØNDALEN 1 KFUK – KFUM SPEIDERE

Drammensvn. 201
3050 Mjøndalen

Hilde Dahler Nordlid

99 49 89 64

TIRSDAGSKLUBBEN

Bedehusgt. 9
3055 Krokstadelva

Grethe Sviggum

32 87 13 93

MJØNDALEN JEGER – OG FISKEFORENING, UNGDOMSGRUPPE

Stasjonsgt. 7
3050 Mjøndalen

Ingar Aasen

91 64 87 02

TEATER OG DANS

MJØNDALEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER

Stadiongata 14
3050 Mjøndalen

Nina Green

 

NEDRE EIKER BARNE- OG UNGDOMSTEATER

Holeveien 3
3053 Steinberg

Janne Kleven

32 87 52 26

CELTIC INSPIRATION DANCE COMPANI

Ringveien 7
3050 Mjøndalen

Kjersti Rentsch

97 78 69 26

NEDRE EIKER SENIORDANS

Bingsveien
3040 Åmot

Inger K. Nilsen

97 12 50 91

 

LEIKARRINGEN I NEDRE EIKER

Lindeveien 48
3055 Krokstadelva

Inger H. Slåtten

41 42 76 67

ANDRE

HLF EIKER

 

Rønnaug Halden

47398457


Hjemmeside

NEDRE EIKER MALEKLUBB

Nedre Torggate 7, 3050

Anne B. Bergstrand

32 87 10 07

FORENINGEN NORDEN

Eknesveien 11 A 3055 Krokstadelva 

Nils Liahagen

32 87 61 46

97 19 91 75

 

NEDRE EIKER KUNSTFORENING

Kongleveien 8 B, 3055 Krokstadelva

Anna-Brita Bakken

90 20 25 68 

FOLKEAKADEMIET NEDRE EIKER

Valmueveien 12
3050 Mjøndalen

Liv T. Hvamb

48 23 12 43

GRIP DAGEN

Smetten 3 ,   3050 Mjøndalen

Ole Christian Verheul

91 35 89 04

http://www.gripdagen.org/