Frivillighetens år 2022

Sammen skal vi løfte og synliggjøre frivilligheten i Drammen. Vi skal sette fokus på frivillige organisasjoner, Frivilligsentralene, enkeltfrivillige og all den flotte frivilligheten som finnes i vår kommune.

Frivillig innsats er en viktig hjørnestein i det norske samfunnet. I løpet av 2022 skal vi synliggjøre mangfoldet av ulike aktiviteter på tvers av generasjoner og kulturer.

Gjennom Frivillighetens år ønsker vi å gjøre frivilligheten kjent ved å få flere til å delta på aktiviteter, skape nye tilbud, dele kunnskap, få nye venner og vise hvor flott og viktig det er å være nettopp frivillig.

Drammen kommune gleder seg til å ta del i den nasjonale feiringen av frivilligheten. Sammen skal vi lage arrangementer for å vise den store bredden og engasjementet som finnes i alle våre kommunedeler og i våre nærmiljø.

Vi inviterer nå alle små og store organisasjoner i Drammen kommune til å ta del i feiringen av Frivillighetens år ved å legge inn og vise fram egne arrangementer og aktiviteter i denne kalenderen.

Drammen kommune vil også annonsere ulike markeringer gjennom året i aktivitetskalenderen her på drammen.friskus.com

Informasjon om hvordan lag og organisasjoner kan delta i feiringen finner du på nettsiden frivillighetensar.no.