Kontaktpersoner frivillighet

Her finner du kontaktinformasjon for frivillighet i ulike deler av kommunen.

Frivillighetskoordinator for omsorgstjenestene: Sandra Assink Hansen, mobil 958 51 646

Idrett:

Det er samarbeid med idretten om samfunnsutviklingen i Drammen gjennom Aktive lokalsamfunn.  

Friluftsliv: 

Drammen Friluftsforum er sammenslutningen av friluftsforeninger i Drammen kommune.

Aktiv i friluft er et samarbeid for å inkludere flere i friluftsaktiviteter i Drammen. Kontaktpersoner er: 

Her finner du informasjon og kontaktpersoner på frivilligsentralene.