Her finner du kontaktinformasjon for frivillighet i ulike deler av kommunen.

Frivillighetskoordinator for omsorgstjenestene: , mobil 958 51 646

Idrett:

Det er samarbeid med idretten om samfunnsutviklingen i Drammen. Kontaktpersoner er: 

  • Drammen Idrettsråd, konsulent samfunnsutvikling: Janne Cecilie Hafskjold, mob.: 907 47 501/ kontor: 32 20 82 13, ,   www.drammenir.no
  • Drammen kommune, Anlegg, idrett og natur: Roar Søhus, mob.: 91385085 

Friluftsliv: 

Drammen Friluftsforum er sammenslutningen av friluftsforeninger i nye Drammen kommune.

  • Audun Støren, Koordinator Drammen Friluftsforum, mob.: 96736160, e-post: 

Aktiv i friluft er et samarbeid for å inkludere flere i friluftsaktiviteter i Drammen. Kontaktpersoner er: 

Rådgiver for frivillighetssamarbeid: mobil 908 85 004

Her finner du informasjon og kontaktpersoner på frivilligsentralene.