Medlemmer i etikkrådet

Medlemmer i etikkrådet

Britta Bech Gulbrandsen

leder

Tlf: 93069236   |   Mob: 93069236

Britta Bech Gulbrandsen er brukerrepresentant for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), ADHD Norge og Fibromyalgiforeningen.

Britta jobber til daglig som ADHD Coach, kurs- og foredragsholder samt erfaringskonsulent. Hun har utdannelse innenfor coaching, ledelse, pedagogikk, markedsføring, salg og økonomi. I tillegg har hun mange års erfaring i arbeidslivet, med frivillig arbeid og organisasjonslivet. Britta lever selv med kronisk sykdom og er også mor til to barn med diagnoser – hun har derfor utstrakt egen- og pårørendeerfaring med helse- og kommunesektor gjennom mange år.

Hege Kylland

nestleder

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Hege Kylland er vernepleier og jobber i Drammen kommune som fagrådgiver i Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Hege har bred erfaring fra helse- og omsorgstjenestene, og har blant annet jobbet hos fylkesmannen (Som nå heter Statsforvalteren) og i Helsetilsynet.

Tom Ovind

nestleder

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Tom Ovind er 63 år gammel fra Drammen. Ovind har lang erfaring med etiske problemstillinger, særlig fra nasjonalt og internasjonalt engasjement i forsvaret. Han har arbeidet med kommunikasjon og ledelse av kommunikasjonsarbeid, blant annet som leder av forsvarets mediesenter og rådgiver for forsvarssjefen. Tom Ovind har også bakgrunn fra SAS, Dinamo og Telenor.

Bjørg Pauline Landmark

medlem

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Bjørg Pauline Landmark er 74 år fra Drammen og har lang erfaring med og utdannelse innenfor etikk. Hun har arbeidet som blant annet helsesøster, som forsker, som Dekan ved tidlige høgskolen i Buskerud (nå USN) og som FOU- ansvarlig ved Skap Gode Dager i tidligere Drammen kommune.

Bjørg Landmark har også sittet som representant i REK Sør-Øst (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). I tidligere Drammen har hun arbeidet med etikkfaglige spørsmål i FOU- enheten og har blant annet utarbeid undervisningsopplegg om etikk.

Sukhvinder Singh Jhotti

medlem

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Sukhvinder Singh Jhotti representerer Sikh- menigheten i Drammen og er foreslått fra Drammen og omegn tros og livssynsforum. I tillegg har han bakgrunn som teknolog/utvikler av IT- systemer og daglig leder ved øyeklinikken Stortingsklinikken.

Toril Krogsund

medlem

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Toril Krogsund har vært brukerrepresentant i Vestre Viken HF i 3 perioder (3x2 år) 5 år som leder og ett år som nestleder. Hun har i dette utvalget deltatt på kurs på UiO og vært med i etisk råd for psykisk helse. Bakgrunn fra blant annet Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse.

Carl Tollef Solberg

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Carl Tollef Solberg er fast ansatt forsker II i 100 % stilling på ved Senter for medisinsk etikk (SME). Solberg er opptatt av helseprioriteringer, medisinsk etikk, døden og helsemål – og ikke minst hvordan bringe denne kunnskapen ut i helsevesenet. PhD i medisinsk etikk fra UiO, Mastergrad i filosofi fra UiB, Lege, Cand med fra UiB.

Carl Tollef er etikkrådets kontaktperson fra Senter for medisinsk etikk.

Anette Wilhelmsen Stokke

medlem

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Anette Wilhelmsen Stokke arbeider i Drammen kommune i psykisk helse og rusarbeid

Bjørg Eline Gjerlaug

medlem

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Bjørg Eline Gjerlaug arbeider som kommuneoverlege i helsetjenesten i Drammen kommune

Cathrine Enstrøm Simonsen

medlem

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Cathrine Enstrøm Simonsen arbeider som fysioterapeut i helsetjenester,  virksomhet for aktivitet og rehabilitering

Kirsti Oline Aas Olsen

medlem

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Jeg bor i Drammen og jobber som rådgiver i stabsenheten Utvikling og digitalisering, Drammen kommune.

Fra 2005 - 2020 15 jobbet jeg som HR -og utviklingsdirektør i kommunen. Jeg har tidligere blant annet jobberfaring som lærer ved fakultet for helsevitenskap, bioingeniørutdanning.

Linn Læsjø

medlem

Tlf: 32040000   |   Mob: 32040000

Linn Lesjø har jobbet som sykepleier i mange år, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. 

Hun jobber nå som fagrådgiver ved Tjenestetildeling og koordinerende enhet, der hun også har jobbet som saksbehandler tildigere. Linn Lesjø studerer til master i klinisk helsearbeid med studieretning digitalisering og innovasjon?