Lærings- og mestringssenter

På lærings- og mestringssenteret får du et helsetilbud, i en periode og for det meste som gruppe eller kurs. Du trenger ingen henvisning for å delta, men får en individuell samtale i forkant. Dette er for å avklare om tilbudet er det rette, og for å få til en god gruppesammensetning.

Målet med tilbudene våre er økt mestring og bedre livskvalitet.

Sliter du med utfordringer i dagliglivet pga langvarige smerter?

Mål for gruppen

 • Gi økt livskvalitet gjennom likemannsarbeid
 • Finne aktiviteter som er bra for helsa og som gir mening
 • Møte andre i samme situasjon
 • Gi økt opplevelse av å mestre den situasjonen du er i

Ring oss gjerne dersom du er interessert eller lurer på noe!

Har du søvnvansker?

Søvnskole kan være nyttig om du har vansker med innsovning, har forskjøvet døgnrytmen, ofte er trøtt på dagen eller plages med bekymringstanker ved innsovning.

Målet med kurset?

Gi kunnskap om søvn og hva som er normalt. Få mulighet til å bli bedre kjent med hvordan dine søvnmønster er. Få råd om hva du kan gjøre for å sove bedre, og innføring i teknikker som kan bidra til bedre søvn

Hva går kurset ut på?

Kurset er lagt opp som undervisning om søvn og hvordan justere søvnvaner. Det oppmuntres til egen aktivitet mellom samlingene for å få mest nytte av søvnskolen. Deltakerne fyller ut søvndagbok underveis.

Kurset skal bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Hvem er kurset for?

Kurset er utarbeidet for deg som er over 18 år, som i perioder er nedstemt eller er lettere deprimert. Deltakerne lærer metoder og teknikker for å mestre problemer knyttet til depresjon. Læring tar tid og øvelse er nødvendig. Dette skjer på kursdagene og ved hjemmeoppgaver. Kurset går over 10 ganger og ledes av utdannede og godkjente kursledere.

Kurset er ikke egnet for mennesker med alvorlig depresjon, aktiv rus, ved selvmordsfare eller psykoselidelser.
Tegn på symptomer kan være; Fravær av glede, tilbaketrekking, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, grubling, uro og selvmordstanker. 

 • Tilbudet er for innbyggere i Drammen kommune. Tilsvarende kurs tilbys også i de fleste kommunene i nærområdet.
 • Deltakerne kjøper en egen kursbok som vi følger under hele kurset.
 • Alle som registrerer seg som interessert i kurs blir invitert til en individuell forsamtale, hvor vi sammen finner ut om KID kan være til nytte.

Temaene vi tar opp er mestring, mestringsstrategier og hverdagsutfordringer for deg som lever med en kronisk tilstand. Disponering av energi når den er begrenset, styrker og utfordringer i det sosiale livet og livsstilstema som er relevant for dere i gruppen.

Erfaringsutveksling mellom dere som er deltakerne er en viktig del av tilbudet. Refleksjonen i gruppen ledes av erfarne fagpersoner. Tilbudet er i utgangspunktet laget for deg som lever med nevrologisk sykdom eller skade, men vi har erfart at temaene vi jobber med også kan være nyttig for andre. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om dette kan være noe for deg.

Sitat fra tidligere deltaker:

"Tilbudet har fått meg til å reflektere over hvordan jeg velger å leve. Hva jeg gjør bra og mindre bra"

Alle som melder sin interesse blir invitert til en individuell forsamtale for å få nødvendig informasjon, og avklare om tilbudet kan være til nytte. Dersom du blir deltaker i tilbudet, ønsker vi å gi deg muligheten til å jobbe med egne mål eller fokusområder

 • Du må kunne komme deg til og fra tilbudet på egenhånd. Det er mulig å kjøre nesten til døra. Parkering er gratis i gårdsrommet, men det varierer om det er ledig plass. Lokalene inne er lett tilgjengelig for deg som har ganghjelpemidler og rullestol. HC toalett.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg.

Skritt for skritt vil du gjennom kurset lære metoder og teknikker som kan gjøre det lettere å mestre problemer i hverdagen. Du lærer hvordan du kan endre det som er mulig å endre og hvordan du kan leve bedre med problemer som ikke kan endres.

Du må være villig til å bruke litt tid og krefter på å delta på kurset og å lese i kursboken som brukes underveis. Utbyttet blir bedre dersom du gjør hjemmeoppgavene.

For spørsmål og mer informasjon om kurset kan du ta kontakt med:

 • Mari Hogganvik på mobil: 413 01 222

Meld deg på kurs

Målet med kurset er å lære noen metoder og teknikker som kan gjøre det lettere å takle utfordringer i hverdagen. Kurset består av undervisning og praktiske oppgaver. Du vil også få utdelt kursmateriell slik at du kan teste ut teknikkene hjemme.

Du kan være pårørende til barn/unge, voksne og eldre. Tilbudet er ikke knyttet til noen bestemt diagnose.

Kurset har fire kursdager, og fire ulike temaer vi skal jobbe med:

 • Bekymringsmestring - å forholde seg til livets usikkerhet
 • Belastningsmestring - energi, krav, struktur i hverdagen, selvfølelse og sosialt nettverk
 • "Ja- mennesket" - selvfølelse og grensesetting
 • Mindfullness 


Kurset er for innbyggere i Drammen kommune

Ta kontakt for mere informasjon og registrering. 

Meld deg på kurs

Telefon

948 68 721

Besøksadresse

Wergelands gate 10
3019 Drammen