På lærings- og mestringssenteret får du et helsetilbud, i en periode og for det meste som gruppe eller kurs. Du trenger ingen henvisning for å delta, men får en individuell samtale i forkant. Dette er for å avklare om tilbudet er det rette, og for å få til en god gruppesammensetning.

Målet med tilbudene våre er økt mestring og bedre livskvalitet.

Sliter du med utfordringer i dagliglivet pga langvarige smerter?

Mål for gruppen

 • Gi økt livskvalitet gjennom likemannsarbeid
 • Finne aktiviteter som er bra for helsa og som gir mening
 • Møte andre i samme situasjon
 • Gi økt opplevelse av å mestre den situasjonen du er i

Praktisk informasjon

 • Kurset går over 8 mandager fra 13.00 – 15.00 fra uke 41.
 • Det settes opp ny gruppe våren 2020.
 • Du kan melde din interesse nå ved å ta kontakt med oss
 • Kurset er gratis
 • Gruppen vil bestå av 6-8 deltakere over 18 år
 • Du må kunne komme deg til og fra samlingene ved egen hjelp

Ring oss gjerne dersom du er interessert eller lurer på noe!

Har du søvnvansker?

Søvnskole kan være nyttig om du har vansker med innsovning, har forskjøvet døgnrytmen, ofte er trøtt på dagen eller plages med bekymringstanker ved innsovning.

Målet med kurset?

Gi kunnskap om søvn og hva som er normalt. Få mulighet til å bli bedre kjent med hvordan dine søvnmønster er. Få råd om hva du kan gjøre for å sove bedre, og innføring i teknikker som kan bidra til bedre søvn

Hva går kurset ut på?

Kurset er lagt opp som undervisning om søvn og hvordan justere søvnvaner. Det oppmuntres til egen aktivitet mellom samlingene for å få mest nytte av søvnskolen. Deltakerne fyller ut søvndagbok underveis.

Praktiske opplysninger:

 • Dette kurset er for innbyggere i Drammen kommune
 • Du møter til en samtale med kursholder før oppstart
 • 8-12 deltakere
 • Du trenger ikke henvisning og det er ingen egenandel.
 • Du melder din interesse for å delta ved å ta kontakt med oss

Det kommer nærmere informasjon om tilbudet våren 2020.

Kurset skal bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Hvem er kurset for?

Kurset er utarbeidet for deg som er over 18 år, som i perioder er nedstemt eller er lettere deprimert. Deltakerne lærer metoder og teknikker for å mestre problemer knyttet til depresjon. Læring tar tid og øvelse er nødvendig. Dette skjer på kursdagene og ved hjemmeoppgaver. Kurset går over 10 ganger og ledes av utdannede og godkjente kursledere.

Kurset er ikke egnet for mennesker med alvorlig depresjon, aktiv rus, ved selvmordsfare eller psykoselidelser.
Tegn på symptomer kan være; Fravær av glede, tilbaketrekking, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, grubling, uro og selvmordstanker. 

 • Tilbudet er for innbyggere i Drammen kommune. Tilsvarende kurs tilbys også i de fleste kommunene i nærområdet.
 • Deltakerne kjøper en egen kursbok som vi følger under hele kurset.
 • Alle som registrerer seg som interessert i kurs blir invitert til en individuell forsamtale, hvor vi sammen finner ut om KID kan være til nytte.

Faglig ansvarlige

Lena Monsen, Vivi Kalmo, Mia Høgeli Sjåfjell, Cathrine Enstrøm Simonsen og Randi Klemetsen.

Lyst på livet, handler om å fremme egen helse, livskvalitet og livsglede ved å ta aktive valg, som kan påvirke vaner og mønstre i hverdagen til det positive. Aktivitetene i Lyst på livet veksler mellom foredrag, diskusjoner i faste grupper og oppsummeringer i plenum. Vi oppfordrer til å jobbe med hjemmearbeid for å få mer ut av deltakelsen.

Forebyggende helseteam for eldre; Jorunn Haneset og Marit Grepperud Moen er fagansvarlige.

 • Sted: Drammensbiblioteket, Grønland 58 B
 • Du kan ta kontakt for å sette deg på liste for kurs som blir satt opp i 2020.

Mer informasjon om tilbudet kan du få ved å kontakte Jorunn Haneset på telefon: 977 76 236 eller Lærings- og mestringssenteret; telefon: 32 04 66 47 

Temaene vi tar opp er mestring, mestringsstrategier og hverdagsutfordringer for deg som lever med en kronisk tilstand. Disponering av energi når den er begrenset, styrker og utfordringer i det sosiale livet og livsstilstema som er relevant for dere i gruppen.

Erfaringsutveksling mellom dere som er deltakerne er en viktig del av tilbudet. Refleksjonen i gruppen ledes av erfarne fagpersoner. Tilbudet er i utgangspunktet laget for deg som lever med nevrologisk sykdom eller skade, men vi har erfart at temaene vi jobber med også kan være nyttig for andre. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om dette kan være noe for deg.

Sitat fra tidligere deltaker:

"Tilbudet har fått meg til å reflektere over hvordan jeg velger å leve. Hva jeg gjør bra og mindre bra"

Alle som melder sin interesse blir invitert til en individuell forsamtale for å få nødvendig informasjon, og avklare om tilbudet kan være til nytte. Dersom du blir deltaker i tilbudet, ønsker vi å gi deg muligheten til å jobbe med egne mål eller fokusområder

 • Tilbudet er gratis.
 • Tid: Vi møtes ukentlig i 8 uker på onsdager kl.13.00 - 15.00.
 • Høstens gruppe er i gang, men du kan melde din interesse for gruppe som starter opp til våren.
 • Sted: Lærings- og mestringssenteret, Landfalløya 78, 3023 Drammen.

Du må kunne komme deg til og fra tilbudet på egenhånd. Det er mulig å kjøre nesten til døra. Parkering er gratis i gårdsrommet, men det varierer om det er ledig plass. Lokalene inne er lett tilgjengelig for deg som har ganghjelpemidler og rullestol. HC toalett.

Kontakt lærings- og mestringssenteret for mer informasjon

Telefon

32 04 68 92

Besøksadresse

Landfalløya 78 (Gamle Fløya)
3023 Drammen