Ergoterapitjenester

Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål i hverdagen din, kan ergoterapi være en hjelp til å bli bedre. Vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen.

Ergoterapeutens hovedfokus er å legge til rette for størst mulig selvstendighet hos personer der sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse er til hinder for aktivitet og gjennomføring av daglige gjøremål. Dette innebærer bl.a. kartlegging av individuelle behov, søke om og/eller tilpasse hjelpemidler samt tilrettelegge fysiske omgivelser.

Ergoterapitjenester for voksne 

Ergoterapitjenester for voksne kan bidra med:

  • Kartlegging og vurdering av funksjonsnivået ditt
  • Motivere deg slik at du når målene dine
  • Tilrettelegging under opptrening i ulike rehabiliteringsfaser
  • Tilrettelegging for selvhjulpenhet og mestring på ulike arenaer
  • Utprøving, tilpassing og formidling av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere

Situasjoner hvor kommunal ergoterapeut kan bidra:

  • Ved stort, brått funksjonsfall.
  • Når du ikke lenger klarer å utføre daglige, praktiske oppgaver som du klarte tidligere: gå på butikken, ta bussen til byen, besøke venner og familie etc.
  • Ved behov for tilrettelegging og hjelpemidler for å kunne utføre daglige gjøremål
  • Når du ønsker hjelp til veiledning og tilrettelegging trening for å bli mer selvhjulpen.

Ved arbeidsplassvurdering ber vi deg ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, eventuelt konsulent på NAV

Hvor tilbys tjenesten?

I hjemmet, på Bråta helse- og aktivitetshus, på Drammen Helsehus og på alle kort- eller langtidsavdeling på institusjon.

Hva koster det?

Tjenester fra den kommunale ergoterapitjenesten er gratis.

Rehabilitering etter covid 19

Fysio - og ergoterapi til barn og unge