Fysioterapitjenester

Fysioterapitjenester i Drammen kommune leveres av privatpraktiserende fysioterapeuter ved fysikalske institutt, virksomhet for aktivitet og rehabilitering, fysioterapitjenesten for barn og unge og ved Frisklivssentralen.

Fysioterapibehandling tilbys av privatpraktiserende fysioterapeuter som har avtale med Drammen kommune. Du kan ta direkte kontakt med valgfritt institutt. Dersom du har behov for transport til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut eller behandling hjemme, må du ta kontakt med det instituttet som ligger nærmest der du bor. Det er ikke krav om henvisning fra lege. Fysioterapeuter med spesialkompetanse finner du i oversikten over instituttene.

  • Informasjon om egenandel til fysioterapibehandling finner du på helsenorge.no

Kontaktinformasjon: Oversikt over fysikalske institutt i Drammen 

Virksomhet for aktivitet og rehabilitering har ansvar for kommunalt fysioterapitilbud for voksne og eldre over 18 år. Kommunale fysioterapeuter samarbeider tett med andre tjenester i kommunen om fallforebygging for eldre, funksjonskartlegging, tilrettelegging for aktivitet, råd- og veiledning samt rehabilitering og habilitering for voksne over 18 år. Tjenestene gis i hjemmet, i kommunedelene eller på institusjon. Tjenester gis individuelt og i gruppe. Det er egenandel på noen gruppetilbud. Du kan kontakte tjenesten direkte for nærmere informasjon. Henvendelser prioriteres utfra en faglig vurdering.  

Virksomhet for aktivitet og rehabilitering koordinerer «Sterk og Stødig»  treningsgrupper for seniorer som er hjemmeboende og opplever begynnende ustøhet. Dette er for seniorer som går uten hjelpemidler innendørs og klarer deg i eget hjem uten særlig bistand. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 409 17 047. Telefonen er ikke bemannet hele tiden, men den som legger igjen beskjed blir ringt opp senest neste virkedag.

 E-post: ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no

Personer med langvarige og sammensatte plager (kognitive, fysiske, psykiske utfordringer) etter gjennomgått Covid 19 sykdom kan henvises til avdeling Aktivitet og rehabilitering. Langvarige plager er i denne sammenheng definert som vedvarende mer enn 6 uker etter isolasjonsfasen. Fastleger, helsepersonell og brukere selv kan henvende seg direkte til felles mottak i avdeling Aktivitet og rehabilitering.

Kommunens tilbud til personer som har gjennomgått en Covid-infeksjon avhenger av brukers funksjonsnivå og behov:

  • Gruppetilbud “Livet etter Covid”.
    Personer med langvarig og sammensatte plager tilbys et 8 ukers gruppetilbud med fokus på å finne tilbake til tidligere funksjon. Temaundervisning og felles refleksjon rundt temaer som kognitiv tilnærming, energiøkonomisering, aktivitetsbalanse, psykisk og fysisk helse er noe av innholdet i gruppetilbudet. Gruppetilbudet går over 8 ganger og varer i 2 timer inkl. pause, hvorav 30 minutter er satt av til fysisk aktivitet/avspenning. Gruppa ledes av fysioterapeut og ergoterapeut. Deltagerne vil oppfordres til selv å arbeide med egne utfordringer mellom hver samling.  Personer som ikke vil kunne nyttiggjøre seg gruppetilbudet vil vurderes for annen oppfølging.  Det foretas kartlegging og testing før og etter avsluttet tilbud. Ved behov for ytterligere medisinsk avklaring vil personen oppfordres til å ta kontakt med fastlege.

    Fastlege får, etter avtale med pasient, tilsendt kortfattet rapport etter avsluttet intervensjon.
  • Har man hatt et brått funksjonsfall og er i behov av et mer intensivt, tverrfaglig rehabiliteringsforløp kan det søkes om opphold på kommunal rehabiliteringsinstitusjon eller  oppfølging hjemme med rehabiliteringsteam.
  • Frisklivssentralen i kommunen tilbyr helsesamtale og gruppetrening 2 ganger i uka i 12 uker for personer som trenger hjelp/støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet og livsstilsendring.
  • Privatpraktiserende fysioterapeut på institutt. De som har behov for veiledning av fysioterapeut for å bedre sin fysiske funksjon, kan ta kontakt med privat fysioterapeut.

Det legges opp til gjensidig dialog slik at aktuelle deltagere henvises til hensiktsmessig tilbud.