Alle fysioterapiinstitutt er stengt frem til 13 april, med unntak for helt nødvendig helsehjelp. Du kan ta kontakt med instituttet per telefon for mer informasjon om hvordan dette påvirker din behandling ved instituttet.

Fysioterapitjenester i Drammen kommune leveres av privatpraktiserende fysioterapeuter ved fysikalske institutt, virksomhet for aktivitet og rehabilitering, fysioterapitjenesten for barn og unge og ved Frisklivssentralen.

Fysioterapibehandling tilbys av privatpraktiserende fysioterapeuter som har avtale med Drammen kommune. Du kan ta direkte kontakt med valgfritt institutt. Dersom du har behov for transport til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut eller behandling hjemme, må du ta kontakt med det instituttet som ligger nærmest der du bor. Det er ikke krav om henvisning fra lege. Fysioterapeuter med spesialkompetanse finner du i oversikten over instituttene.

  • Informasjon om egenandel til fysioterapibehandling finner du på helsenorge.no

Kontaktinformasjon: Oversikt over fysikalske institutt i Drammen 

Virksomhet for aktivitet og rehabilitering har ansvar for kommunalt fysioterapitilbud for voksne og eldre over 18 år. Kommunale fysioterapeuter samarbeider tett med andre tjenester i kommunen om fallforebygging for eldre, funksjonskartlegging, tilrettelegging for aktivitet, råd- og veiledning samt rehabilitering og habilitering for voksne over 18 år. Tjenestene gis i hjemmet, i kommunedelene eller på institusjon. Tjenester gis individuelt og i gruppe. Det er egenandel på noen gruppetilbud. Du kan kontakte tjenesten direkte for nærmere informasjon. Henvendelser prioriteres utfra en faglig vurdering.  

Virksomhet for aktivitet og rehabilitering koordinerer «Sterk og Stødig»  treningsgrupper for seniorer som er hjemmeboende og opplever begynnende ustøhet. Dette er for seniorer som går uten hjelpemidler innendørs og klarer deg i eget hjem uten særlig bistand. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 409 17 047. Telefonen er ikke bemannet hele tiden, men den som legger igjen beskjed blir ringt opp senest neste virkedag.

 E-post:

Kommunale fysioterapitjenester til barn under 18 år gis av fysioterapitjenesten for barn og unge.

Tjenesten retter seg mot barn og unge med ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet:

  • barn med lettere motoriske vansker eller som har forsinket/avvikende grov-og/eller finmotorisk utvikling
  • barn som har utviklingsforstyrrelser eller som er utsatt for skade eller sykdom
  • barn og unge med kroniske lidelser.

Kontaktinformasjon:

Kontakt