Logoped

Ved virksomhet for Aktivitet og rehabilitering jobber en logoped som gir tilbud til voksne med behov for logopedisk oppfølging. Logopeden inngår som en del av det tverrfaglige arbeidet innenfor rehabilitering.

Ved virksomhet for Aktivitet og rehabilitering jobber en logoped som gir tilbud til voksne med behov for logopedisk oppfølging. Logopeden inngår som en del av det tverrfaglige arbeidet innenfor rehabilitering.

Hva gjør en logoped?

En logoped utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjon, -språk, -tale og svelgevansker i alle aldersgrupper. Logopeden kartlegger, diagnostiserer, veileder, underviser, behandler og utarbeider et individuelt tilpasset opplegg etter pasientens behov.

Logopeden ved Aktivitet og rehabilitering tilbyr følgende til voksne over 18 år:

Rehabilitering av språk og tale etter slag, skade eller sykdom

  • Kartlegging av språk – og uttalevansker, svelgevansker og stemmevansker
  • Logopedisk behandling av voksne med vansker innenfor de nevnte områdene
  • Veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell.
  • Hjelp til søknad om kommunikasjonshjelpemidler
  • Hjelp til å henvise til eksterne logopeder

Hvordan få kontakt med logoped?

Logopeden i kommunen følger opp brukere med logopedibehov som allerede har andre rehabiliteringstjenester på institusjon.

Kontakt oss på telefon for mer informasjon: 40917047.

Er du hjemmeboende med behov for logoped må du ta kontakt med din fastlege for å få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekke utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10).

Oversikt over privatpraktiserende logopeder i Drammen kommune kan du finne her:

https://norsklogopedlag.no/