Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med driftsavtale

  • Martin Feldt (fysioterapeut)
  • Ingrid Snøbohm Skogdal (fysioterapeut)
  • Janne Gunnerud (fysioterapeut)
  • Jens Martin Støten (fysioterapeut)
  • Ola Tveitan Østvold (fysioterapeut)
  • Silje Revå Kristensen (fysioterapeut)
  • Tor Arne Kalstad (idrettsfysioterapeut)
  • Tove Ailin Bjerke Østvold (fysioterapeut)

www.drammenfysioterapi.no

Telefon

32 82 34 14

Besøksadresse

Vårveien 25
3024 Drammen

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no