Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med driftsavtale

  • Carl Fredrik Paasche (fysioterapeut)
  • Camilla Svane Petterson(fysioterapeut)
  • Fredrik Andresen (manuellterapeut)
  • Della K Henriksen (M.S.fysioterapeut og speialist i allmenn fysioterapi)
  • Jane Carol Holloway Fulford (fysioterapeut)
  • Prab Singh Jhooti (M.S.fysioterapeut og speialist i allmenn fysioterapi)
  • Linn Elisabeth Rolstad-Martinez (manuellterapeut, idrettsfysioterapeut og akupunktør MAF) 

www.gulskogenfysio.no

Telefon

32 83 02 75

Besøksadresse

Vintergata 19
3048 Drammen

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no