Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med driftsavtale

  • Carl Fredrik Paasche (fysioterapeut)
  • Camilla Svane Petterson(fysioterapeut)
  • Fredrik Andresen (manuellterapeut)
  • Della K Henriksen (M.S.fysioterapeut og speialist i allmenn fysioterapi), er i permisjon
  • Jane Carol Holloway Fulford (fysioterapeut)
  • Prab Singh Jhooti (M.S.fysioterapeut og speialist i allmenn fysioterapi)
  • Linn Elisabeth Rolstad-Martinez (manuellterapeut, idrettsfysioterapeut og akupunktør MAF) 
  • Elisabeth Andersen (fysioterapeut)

www.gulskogenfysio.no

Telefon

32 83 02 75

Besøksadresse

Vintergata 19
3048 Drammen

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no