Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med driftsavtale

  • Egil Aksnes (fysioterapeut)
  • Elisabeth Narverud (fysioterapeut)
  • Ingjerd Synøve Ranke (fysioterapeut)
  • Ingrid Skolleborg Hilsen (fysioterapeut, spesialist innen lymfødembehandling)
  • Lars Martin Dag Steen (manuellterapeut)

Telefon

32 88 54 00

Besøksadresse

Bernåsbakken 2
3032 Drammen

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no