Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister

Fra IPLOS til KPR

Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt.


Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

IPLOS- brosjyre (lenke til pdf på helsedirektoratet.no)