ALIS i Drammen

Drammen kommune jobber for å være en kommune der det er attraktivt å være fastlege. Vi tilbyr ALIS- avtaler med finansiert og tilrettelagt spesialiseringsløp allmennmedisin.

Leger i ny spesialiseringsordning for allmennmedisin, får tilbud om ALIS- tilskudd. Dette innebærer blant annet kompensasjon av kursutgifter som ikke dekkes av legeforeningens utdanningsfond og praksiskompensasjon ved fravær i praksis grunnet utdanningsaktiviteter.

Kommunen legger også til rette for nødvendig praksis eller hospitering i andre kliniske allmennmedisinske oppgaver enn åpen uselektert praksis, som sykehjem, helsestasjon mv; og har et samarbeid med Vestre Viken om tilrettelegging for praksis i helseforetak.

For mer informasjon, kan du ta kontakt på mfv@drammen.kommune.no eller direkte til ingeborg.johannessen@drammen.kommune.no