• Tillitsvalgt for fastlegene: Goran Dosic
  • LSU-representanter:
    • Goran Dosic, Christine Hesla, Giske H. Kristensen, Knud Landmark.
    • (Fra kommunen: Medisinskfaglig virksomhet Madli Indseth og Ingeborg Johannessen, virksomhetsleder Legevakt Susanne Esther Henriette Kjær, Psykisk helse og rus Thor Martinsen, og virksomhetsleder Institusjons- og hjemmetjenester Sudhir Sharma.)
  • Fastlegerepresentant ifm tildelinger av fastlegehjemler: Goran Dosic (Christine Hesla, vara)