Oversikt over fastleger i ulike fora per januar 2023

  • Tillitsvalgt for fastlegene: Goran Dosic
  • LSU-representanter:
    • Fastleger: Goran Dosic, Torbjørn Jeppessen, Ellen Wang Ræstad, Henriette Skaar
    • Fra kommunen: Virksomhetsledere: Medisinskfaglig virksomhet Madli Indseth Legevakt Susanne Esther Henriette Kjær, Psykisk helse og rus Thor Martinsen, og virksomhetsleder Institusjons- og hjemmetjenester Anette Kristine Petersen. Kommuneoverleger: Kaia Høivik og Ingeborg Johannessen
  • Fastlegerepresentant for tildelinger av fastlegehjemler: Goran Dosic (Christine Hesla, vara)