Oversikt over fastleger i ulike fora per mai 2021

  • Tillitsvalgt for fastlegene: Goran Dosic
  • LSU-representanter:
    • Goran Dosic, Knud Landmark, Ellen Wang Ræstad, Henriette Skaar
    • (Fra kommunen: Medisinskfaglig virksomhet Madli Indseth og Ingeborg Johannessen, virksomhetsleder Legevakt Susanne Esther Henriette Kjær, Psykisk helse og rus Thor Martinsen, og virksomhetsleder Institusjons- og hjemmetjenester Sudhir Sharma.)
  • Fastlegerepresentant for tildelinger av fastlegehjemler: Goran Dosic (Christine Hesla, vara)