Praktisk informasjon til nye fastleger

Det er mye å huske på når du starter som ny fastlege. Her er en huskeliste vi håper kan være til hjelp.

Huskeliste før oppstart:  

Bestille Buypass kort.:  Husk å undersøke med journalleverenadør, mtp kompatibilitet mv.  

Avtale med HELFO om direkteoppgjør 

Dette gjør du i Altinn: Inngå eller endre avtale i Altinn 

Følgende vedlegg legges inn i søknaden:  

Fastlegeavtale eller vikaravtale dersom vikar 

Hvis du ikke er spesialist i allmennmedisin: Bekreftelse lege i spesialisering i allmennmedisin (05-04.30), bokmål (PDF) 

For leger i spesialisering/ ALIS:  

Kontakt ingeborg.johannessen@drammen.kommune.no, eventuelt mfv@drammen.kommune  hvis du ikke allerede har blitt kontaktet.  

Du vil få: 

  • utarbeidet plan for spesialisering i allmennmedisin 
  • tildelt individuell veileder 
  • tilbud om ALIS- avtale som innebærer at du får dekket utgifter til spesialistutdanningen 
  • tildelt utdanningsplan i kompetanseportalen (dossier) dersom du ikke allerede har dette.  

Om kompetanseportalen:  

  • Hvis du ikke har bruker fra før, må du registrere deg. 
  • Velg Ingeborg Johannessen som leder dersom du ikke har fått annen beskjed. 
  • Du anbefales å registrere læringsaktiviteter og sende disse til godkjenning regelmessig. 
  • De fleste læringsmål skal godkjennes i siste halvdel av spesialistutdanningen, eller ved bytte av arbeidsplass. 

Har du tekniske problemer, kontakt brukerstøtte for kompetanseportalen på 94815749.