Fra fredag 14. januar 2022 gjelder nye regler og råd for arrangementer innen- og utendørs.

Offentlige arrangementer

Innendørs

Munnbind påbys på alle innendørs arrangementer.

Faste plasser

Det er tillatt med opptil 1 500 personer på innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser.

Ved innendørsarrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig gjelder følgende:

 • Maksimalt 50 prosent av besøkskapasiteten kan utnyttes.
 • De som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.
 • Hver enkelte gruppe skal ha tilgang til separate toalettfasiliteter. Gruppene skal benytte separate områder for eventuelle tilbud om garderober og servering.
 • Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, så lenge det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Ikke faste plasser

Det er tillatt med maksimum 30 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak.

Utendørs

Faste plasser

På utendørs offentlige arrangementer med faste, tilviste plasser kan det være opptil 3 000 deltakere. Disse må være delt inn i kohorter på 500 personer.

Ved utendørsarrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig gjelder følgende:

 • Maksimalt 50 prosent av besøkskapasiteten kan utnyttes.
 • De som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.
 • Hver enkelte gruppe skal ha tilgang til separate toalettfasiliteter. Gruppene skal benytte separate områder for eventuelle tilbud om garderober og servering.
 • Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, så lenge det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Ikke faste plasser

Det kan delta 200 personer på utendørs offentlige arrangementer uten faste sitteplasser.

For barn og unge

Utendørs arrangementer tilknyttet organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltagerne og med et nødvendig antall voksne.

Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Unntatt antallsbegrensning

Følgende personer skal ikke regnes med i totalantallet for alle typer arrangementer:

 • ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten
 • toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
 • journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Skjenking og avstand

Fra 14. januar er det skjenkestopp på arrangementer fra klokka 23.00.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst én meters avstand til andre. Unntak er personer som er i samme husstand eller er tilsvarende nære.

Regelen om én meters avstand gjelder ikke for blant andre utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Private arrangement og sammenkomster

Innendørs

Maksimalt 30 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

Utendørs

På private arrangementer og sammenkomster som holdes utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

Begravelser og minnestunder

Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement. Det kan være 50 personer til stede.

Husk at ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser regnes som privat sammenkomst og kan derfor ha maksimalt 50 personer