For arrangementer i Drammen kommune gjelder den nasjonale forskriften mot koronasmitte.

Det er nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) som gjelder for kommunen. 

Følgende gjelder fra 8. juli 2021:

Private arrengementer

Det kan være inntil 100 personer til stede på private arrangementer på offentlige eller leid sted. Regelen er den samme for inne- og utendørs arrangementer.

Offentlige arrangementer

Innendørs

Uten faste plasser

 • Maksimum 1500 personer
 • Maksimalt 50 prosent kapasitet
 • Inndelt inn i grupper på inntil 500 personer

Med faste, tilviste plasser

 • Maksimum 3000 personer
 • Maksimalt 50 prosent kapasitet
 • Inndelt inn i grupper på inntil 500 personer

Utendørs

Uten faste plasser

 • Maksimum 3000 personer
 • Maksimalt 50 prosent kapasitet
 • Inndelt inn i grupper på inntil 500 personer

Med faste, tilviste plasser

 • Maksimum 7000 personer
 • Maksimalt 50 prosent kapasitet
 • Inndelt inn i grupper på inntil 500 personer

Anbefalinger for alle arrangementer

Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Risikovurdering

Det er opp til deg som arrangør å avgjøre om det er trygt å avholde arrangementet. Dette betyr at du må gjennomføre en risikovurdering for hvert arrangement slik at du sikrer en god smittevernhåndtering og kan gjøre nødvendige tilpasninger og tiltak.

FHI har utarbeidet et nyttig og enkelt verktøy for risikovurdering for arrangementer.

Trenger du hjelp?

Du kan når som helst ta kontakt med Arrangementskontoret i Drammen kommune, dersom du har spørsmål om planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du når oss på arrangement@drammen.kommune.no

Råd om smittevern for arrangører