Situasjonen kan endre seg på kort varsel, avhengig av smittesituasjonen. Derfor er det viktig at arrangører til enhver tid holder seg oppdatert på de gjeldende reglene.

Det er du som arrangør som er ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering, holde deg oppdatert på gjeldende smittevernråd, og vurdere om det er mulig og forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Vi i kommunen kan bistå med råd og hjelp dersom du er usikker.

Innendørs arrangementer

Det er fra 18. november 2020 ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs.

Unntaket er:

 • a) Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
 • b) Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede.
 • c) Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede.
 • d) Organisert trening og fritidsaktiviteter for barn og unge i barneskole eller yngre regnes ikke som arrangement og er derfor tillatt etter forskriften § 1. Kamper, cuper, stevner, turneringer regnes som arrangement og er ikke tillatt med mindre det er for profesjonelle aktører, se også forskriften § 2.
 • e) Digitale arrangement med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell. Arrangøren skal sørge for at alle som er tilstede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.

Utendørs arrangementer

Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med opp til 200 personer tilstede samtidig.

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet, for eventuell senere smitteoppsporing.
 • Arrangementet må ha smittevernsansvarlig som sørger for at arrangementet oppfyller kravene til smittevern. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Det er forbud mot utendørs organiserte fritidsaktiviteter og trening for voksne over 20 år.

Utendørs idrettsarrangementer

Det er ikke tillatt med utendørs idrettsarrangement (kamper, cuper, stevner, turneringer o.l) for noen.

Det er ikke tillatt med utendørs fritidsaktiviteter eller organisert trening for voksne over 20 år. Dette omfatter blant annet gruppetimer i regi av treningssenter og andre treningsvirksomheter, kamper, cuper, stevner og lignende arrangement utendørs.

Første ledd gjelder ikke:

 • Trening med personlig trener utendørs med kun 1 deltaker (pt 1-1).
 • Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år. Begrensningene for utendørs arrangement etter forskriften § 11 gjelder for arrangement.

Risikovurdering

Det er opp til deg som arrangør å avgjøre om det er trygt å avholde arrangementet. Dette betyr at du må gjennomføre en risikovurdering for hvert arrangement slik at du sikrer en god smittevernhåndtering og kan gjøre nødvendige tilpasninger og tiltak. FHI har utarbeidet et nyttig og enkelt verktøy for risikovurdering for arrangementer.

Trenger du hjelp?

Du kan når som helst ta kontakt med Arrangementskontoret i Drammen kommune, dersom du har spørsmål om planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du når oss på

Nyttig informasjon for arrangører

FHIs informasjon om arrangementer og risikovurderingsskjema

Smittevernveileder fra Norske konsertarrangører

Smittevernveileder for idrett fra FHI og Helsedirektoratet

Smittevernveileder for musikkøvelser fra Norsk musikkråd

Smittevernveileder for frivillige organisasjoner fra Frivillighet Norge og LNU