Situasjonen kan endre seg på kort varsel, avhengig av smittesituasjonen. Derfor er det viktig at arrangører til enhver tid holder seg oppdatert på de gjeldende reglene.

Det er du som arrangør som er ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering, holde deg oppdatert på gjeldende smittevernråd, og vurdere om det er mulig og forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Vi i kommunen kan bistå med råd og hjelp dersom du er usikker.

For arrangement gjelder nasjonale regler:

Innendørs og utendørs arrangementer

  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. 
  • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag, bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende i leid lokale.
  • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor publikum sitter på faste, tilviste plasser. Dette kan være arrangementer som kino, konsert, teater, møter og lignende.
  • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år, som kun samler deltakere fra samme kommune.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel tre ganger 200 personer, hvor publikum sitter på faste, tilviste plasser 
  • Adgang til å skjenke alkohol på arrangementer til klokka 22.00, da med samme bestemmelser som for restauranter, barer og kafeer

Risikovurdering

Det er opp til deg som arrangør å avgjøre om det er trygt å avholde arrangementet. Dette betyr at du må gjennomføre en risikovurdering for hvert arrangement slik at du sikrer en god smittevernhåndtering og kan gjøre nødvendige tilpasninger og tiltak. FHI har utarbeidet et nyttig og enkelt verktøy for risikovurdering for arrangementer.

Trenger du hjelp?

Du kan når som helst ta kontakt med Arrangementskontoret i Drammen kommune, dersom du har spørsmål om planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du når oss på arrangement@drammen.kommune.no

Råd om smittevern for arrangører