For Drammen kommune gjelder kapittel 5B i Covid 19-forskriften og den lokale forskriften mot koronasmitte.

Det er du som arrangør som er ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering, holde deg oppdatert på gjeldende smittevernråd, og vurdere om det er mulig og forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Vi i kommunen kan bistå med råd og hjelp dersom du er usikker.

Ikke tillatt med arrangementer

Det er forbud mot arrangementer, med unntak av disse:

  • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. Det kan ikke være flere enn 50 personer til stede under slike arrangementer. I tillegg må alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 10 personer til stede.
  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
  • Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.
  • Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke lov med idretts- og fritidsaktivteter for noen, bortsett fra:

Barn og unge

Barn og unge under 20 år kan drive idrett og aktiviteter både innendørs og utendørs.

Voksne

Det er ikke anledning for innendørs trening for voksne over 20 år. Det er heller ikke tillatt å med andre innendørs fritidsaktiviteter for voksne, som organiserte øvelser og prøver for kor, korps og teater.

Utendørs aktivitet for voksne er tillatt med gruppestørrelse på maks 20 personer. 

Toppidrett

Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er tillatt. Det er også tillatt med utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn. Bare spillere, støtteapparat og dommere kan være til stede.

Risikovurdering

Det er opp til deg som arrangør å avgjøre om det er trygt å avholde arrangementet. Dette betyr at du må gjennomføre en risikovurdering for hvert arrangement slik at du sikrer en god smittevernhåndtering og kan gjøre nødvendige tilpasninger og tiltak.

FHI har utarbeidet et nyttig og enkelt verktøy for risikovurdering for arrangementer.

Trenger du hjelp?

Du kan når som helst ta kontakt med Arrangementskontoret i Drammen kommune, dersom du har spørsmål om planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du når oss på arrangement@drammen.kommune.no

Råd om smittevern for arrangører