Lokal og nasjonal forskrift mot koronasmitte.

Når den lokale og den nasjonale forskriften ikke er like, er det alltid den strengeste bestemmelsen som gjelder.

Lokal forskrift

Lokal forskrift for Drammen kommune ble vedtatt av formannskapet tirsdag 27. april 2021.

Fra 26. april 2021 gjelder nasjonale bestemmelser i kapittel 5B i Covid 19-forskriften for Drammen kommune.

Nasjonal forskrift

Fra 26. april 2021 er det kapittel 5B i den nasjonale forskriften som gjelder for Drammen kommune.

Merk av noen av bestemmelsene i den nasjonale forskriften (kapittel 5B) blir overstyrt av den lokale forskriften for Drammen kommune. Dette gjelder bestemmelser knyttet antall deltakere på arrangementer og sosiale sammenkomster.