Denne siden vil oppdateres fortløpende med nyttig informasjon til organisasjonene.

Drammen kommune setter stor pris på innsatsen som både lag og foreninger, frivillige og ideelle organisasjoner gjør i forbindelse med koronasituasjonen. Frivillig sektors engasjement og arbeidsinnsats skaper både trygghet, fellesskapsfølelse, håp og livskvalitet i en tid som for mange kan være ekstra utfordrende.

Trenger foreningen flere frivillige til aktiviteter og tiltak?

Alle lag og foreninger som trenger flere frivillige, kan sende forespørsel om det gjennom appen Nyby.

  • Last ned appen, bli med i gruppen «Koronadugnad - Be om hjelp i Drammen», og legg inn forespørsel om hjelp. Legg forespørselen til frivillige i en eller flere aktuelle kommunedeler.
  • Husk å skrive at du representerer en organisasjon og vær konkret om hva det frivillige oppdraget handler om.
  • Frivillige som er registrert i appen velger selv om de ønsker å ta oppdraget, og gir sitt svar til deg direkte i appen.
  • Husk at frivillige må forholde seg til regler om smittevern. De frivillige i denne gruppen har samtykket til denne taushetserklæringen og reglene for smittevern.

Lag og foreninger kan selv få tilgang til å benytte Nyby for å rekruttere og koordinere egne frivillige. Avtalen Drammen kommune har med Nyby gjelder ut 2020.

Oversikt over nasjonale tilskuddordninger og programmer

Tekniske løsninger for digitale møteplasser

For gjennomføring av digitale møteplasser anbefaler Frivillighet Norge:

Politiske føringer i Drammen

Alle partiene som er representert i kommunestyret i Drammen, er enige om en lokal tiltakspakke for å støtte opp om aktører som er rammet av koronautbruddet. Blant annet er det enighet om at:

  • Kommunen vil ikke kreve tilbake støtte som er bevilget til arrangementer, som ikke kan gjennomføres på grunn av nasjonale retningslinjer om smittevern.

     a. Arrangement uten noen påløpte utgifter bør tilbakebetale sin støtte

  • Støtte til lag og foreninger vurderes fortløpende, etter hvert som situasjonen blir bedre belyst.

Meld fra om tilbud og behov

Alle lag og foreninger, frivillige og ideelle organisasjoner oppfordres om å melde inn til Drammen kommune om aktuelle tilbud og behov relatert til koronasituasjonen. Bruk skjemaet Registrering for lag og foreninger.