1. Legg ut en forespørsel

Gå til Hjem på den nederste menyen i appen. Trykk på blå “+” for å legge til ny forspørsel. Velg kommunedel eller Telefonvenn.

Nyby innbygger_Legg ut forespørsel 1.PNG

Nyby innbygger_Legg ut forespørsel 2.PNG

Nyby innbygger_Legg ut forespørsel 3.PNG

Nyby innbygger_Legg ut forespørsel 4.PNG

2. Ha dialog med frivillige og lag avtale

Når noen svarer på forespørselen din, får du en melding på telefonen. Du vil også se en rød prikk på bjella øverst i høyre hjørne. Utveksle nødvendig informasjon i meldingsdialog og lag en avtale når dere er enige. Det gjør du ved å trykke på Grønn knapp “Lag avtale”

Nyby innbygger_Dialog med frivillige 1.PNG

Nyby innbygger_Dialog med frivillige 2.PNG

Nyby innbygger_Dialog med frivillige 3.PNG

3. Avlys avtale

Du kan da gå inn og avlyse avtalen og sende melding til den du har avtalt med.