1. Svare på forespørsler og lag avtale

Når en innbygger legger inn en forespørsel legges den ut til hos alle frivillige som har meldt seg i den aktuelle kommunedelen. Du kan trykke på forespørslene for å lese mer og gå i dialog med den som har lagt ut forespørselen. Hvis dere blir enige om at du skal hjelpe, trykker en av dere på Lag avtale. Forespørselen vil da bli merket med et grønt ikon som viser andre frivillige at forespørselen er løst.

Nyby_svar på forespørsel 1.PNG

Nyby_svar på forespørsel 2.PNG

Nyby_svar på forespørsel 3.PNG

Nyby_svar på forespørsel 4.PNG

2. Avlyse avtaler

Hvis du for eksempel blir syk, skal du ikke utføre frivillige oppdrag. Du kan da gå inn og avlyse avtalen og sende melding til den du har avtalt med. Det blir da mulig for andre å svare på denne forespørselen.

Nyby_avlyse avtale 1.PNG

Nyby_avlyse avtale 2.PNG

Nyby_avlyse avtale 3.PNG

Nyby_avlyse avtale 4.PNG