Denne siden vil oppdateres fortløpende med tilbud og aktiviteter som organisasjonene har, og som er relatert til koronasituasjonen.

Sentrale hjelpetiltak du kan benytte deg av

Lokale hjelpetiltak du kan benytte deg av

Matutdeling/utkjøring

Frelsesarmeen Drammen Omsorgssenter

Matutdeling onsdager mellom 10.00–14.00. Ved behov kan mat kjøres hjem.

Kontaktinformasjon
Telefonnummer: 32 89 80 30
Nettside: www.frelsesarmeen.no

Innkjøp/distribusjon av mat

Nedre Eiker Røde Kors

Innkjøp og distribusjon av mat til personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene.

Kontaktinformasjon
Telefonnummer: 407 45 402
Nettside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/buskerud/nedre-eiker/

Ledsage til nødvendig helsehjelp

Nedre Eiker Røde Kors

Ledsage til nødvendig helsehjelp, for eksempel ledsage eldre til fastlege ved behov.

Kontaktinformasjon:
Telefonnummer: 407 45 402
Nettside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/buskerud/nedre-eiker/

Samtalevenn

Nedre Eiker Røde Kors

Jevnlig telefonisk kontakt på telefon eller via sosiale medier.

Kontaktinformasjon:
Telefonnummer: 456 06 100 eller 917 77 912
Nettside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/buskerud/nedre-eiker/

Representerer du en frivillig organisasjon?

Alle lag og foreninger, frivillige og ideelle organisasjoner oppfordres om å melde inn til Drammen kommune om aktiviteter som bør være med i denne oversikten.