Denne siden vil oppdateres fortløpende med tilbud og aktiviteter som organisasjonene har, og som er relatert til koronasituasjonen.

Sentrale hjelpetiltak du kan benytte deg av

Lokale hjelpetiltak du kan benytte deg av

Matutdeling/utkjøring

Frelsesarmeen Drammen Omsorgssenter

Matutdeling onsdager mellom 10.00–14.00. Ved behov kan mat kjøres hjem.

Kontaktinformasjon
Telefonnummer: 32 89 80 30
Nettside: www.frelsesarmeen.no

Evas Matkasse/Filadelfiakirken

Matutdeling mandager mellom kl. 17.00–19.00. Ved behov kan mat kjøres hjem.

Evas Matkasse deler ut poser med gratis mat om du trenger ekstra hjelp i en krevende hverdag, eller ikke får endene til å møtes. Matkassens innhold vil variere etter det man har tilgang på av kjøtt, grønnsaker, meierivarer, tørrvarer og brød (man kan ikke bestille konkrete varer).

Kontaktinformasjon
Navn: Hakon Kristoffersen
Nettside: www.filadelfiadrammen.no
Telefonnummer: 904 09 925 (skriv hvor mange dere er i husholdningen + evt. tekst «ikke svin», «ikke kjøtt».

Innkjøp/distribusjon av mat

Nedre Eiker Røde Kors

Innkjøp og distribusjon av mat til personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene.

Kontaktinformasjon
Telefonnummer: 407 45 402
Nettside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/buskerud/nedre-eiker/

Innkjøp/distribusjon av legemidler

Nedre Eiker Røde Kors

Innkjøp og distribusjon av legemidler til personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene.

Kontaktinformasjon:
Telefonnummer: 407 45 402
Nettside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/buskerud/nedre-eiker/

Oppsøkende aktivitet – «dag-ravning»

Det er behov for en forsterket innsats for å sikre at viktig informasjon når fram til alle innbyggere. Hovedbudskapet er; «Maksimalt grupper på 5 personer sammen og minimum avstand på 2 meter til hverandre».

Flere frivillige, både enkeltpersoner og foreninger vil være synlige ute i kommunedelene.

Ledsage til nødvendig helsehjelp

Nedre Eiker Røde Kors

Ledsage til nødvendig helsehjelp, for eksempel ledsage eldre til fastlege ved behov.

Kontaktinformasjon:
Telefonnummer: 407 45 402
Nettside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/buskerud/nedre-eiker/

Samtalevenn

Nedre Eiker Røde Kors

Jevnlig telefonisk kontakt på telefon eller via sosiale medier.

Kontaktinformasjon:
Telefonnummer: 407 45 402
Nettside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/buskerud/nedre-eiker/

Digitale møteplasser

Seniornett Drammen

Seniornett er en frivillig organisasjon som arbeider for at også eldre skal være aktive brukere av IKT og Internett. Foreningen har faste møter på Drammensbiblioteket, men nå som denne aktiviteten er avlyst kan du ta kontakt på følgende måter:

  • E-post:
  • Facebookside «Seniornett Drammen»
  • Ring telefonnummer: 973 23 420 (mellom kl. 09–18)

Representerer du en frivillig organisasjon?

Alle lag og foreninger, frivillige og ideelle organisasjoner oppfordres om å melde inn til Drammen kommune om aktiviteter som bør være med i denne oversikten. Se Informasjon til frivillige organisasjoner.