Informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet om forebygging, skoler, barnehager, butikker, vaskerutiner m.m.

Plakater og informasjonsmateriell for nedlasting. Informasjonen er laget av Helsedirektoratet og finnes på en rekke språk og formater.

Posters in other languages