I samråd med beboeren, eventuelt pårørende, anbefales det at ansatte gjør en vurdering av smitterisiko ved besøket utenfor institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for besøk.

Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd til befolkningen, om transport, avstand og antall kontakter, samt hygienetiltak og renhold.

Har du vært sammen med pasient eller beboer, og blitt syke med koronasymptomer innenfor de siste 48 timer? Da må du gi avdelingen informasjon pr. telefon slik at mulig smitte fanges opp og at smittesporing iverksettes.