Det frarådes at beboere/pasienter som ikke er fullvaksinert, å reise på besøk utenfor institusjonen. Det anbefales heller at pårørende kommer på tilrettelagte besøk.

Reiser beboere/pasienter ut fra institusjon, uten å være fullvaksinert, må vedkommende i karantene ved tilbakekomst. Å være fullvaksinert betyr at begge vaksinedoser er satt og at det har gått 14 dager etter dette.

Om besøket gjennomføres

Dette gjelder om både den som reiser ut og de som mottar besøket ikke er fullvaksinerte.

Det er viktig at avstandsanbefalinger følges. Under transport og under besøket må man holde minimum 1 meter avstand. Det anbefales å holde 2 meter avstand.

Munnbind må benyttes under transport og de som besøkes må være friske. Lengre opphold og overnatting frarådes.

Rutinene ved tilbakekomst til institusjonen

  • Dersom beboer/pasient, som ikke er fullvaksinert, forlater institusjonen må vedkommende være i karantene i institusjonen etter tilbakekomst
  • De som ikke er fullvaksinert:
    • Beboeren/pasienten testes for Covid-19 dag 2 etter tilbakekomst
    • Dersom negativt svar på test kan karantene oppheves 
    • Kontrolltest for Covid-19 gjennomføres dag 6

De som har vært sammen med pasienten/beboeren under besøket må dag 2 etter besøket gi avdelingen informasjon pr. telefon, om noen har blitt syke innenfor de siste 48 timer. Dette for at mulig smitte fanges opp tidlig og at det iverksettes smittesporing.

Allikevel er det viktig å sette seg inn i reglene for hva de besøkende må tenke på.