Rutiner for besøk ved institusjonene og omsorgsboligene i Drammen kommune. Merk at alle besøkende må være friske.

Det skilles mellom institusjoner med langtidsopphold og korttidsopphold. Mange av reglene er felles. Besøk ved langtidsinstitusjoner må ikke avtales i forkant, men det må besøk ved korttidsinstitusjoner. Bråta helse- og aktivitetssenter og Drammen Helsehus er institusjoner med korttidsopphold.

For omsorgsboligene gjelder det egne rutiner. Ta kontakt med omsorgsboligene for mer informasjon.

Regler som gjelder for institusjoner med langtids- og korttidsopphold

Alle besøk skal det skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger.

 • Det er ønskelig at besøkende skriver seg inn i besøksprotokollen slik at eventuell smittesporing kan gjennomføres.
 • Besøket skal foregå ute, på pasientens rom eller i dedikerte fellesarealer. Det er ikke mulig med besøk i fellesarealer inne på avdelingen.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.
 • Hvis beboeren ikke er beskyttet mot covid-19 kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Men her må det gjøres en vurdering, eventuelt i samråd med pårørende.
 • Smittevernhensyn skal ivaretas:
  • Besøkende skal vaske hender før og etter besøk.
  • Forutsetning for besøk er at den besøkende er frisk.
 • Det er mulig å ha med blomster og gaver, men kjøkkenet på institusjonen kan ikke benyttes.
  • Det er tillatt å ha med mat, husk god håndhygiene.
 • Dersom den besøkende blir syke innen de neste 48 timer, skal personen informere avdelingen pr. telefon umiddelbart, slik at mulig smitte fanges opp og at smittesporing kan iverksettes. 
 • Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. Dette må avtales med personalet i forkant, over telefon.
 • Antall besøkende skal ikke være flere enn hva nasjonale anbefalinger.

I tillegg gjelder disse reglene ved institusjoner med korttidsopphold

Gjelder Bråta helse- og aktivitetssenter og Drammen Helsehus.

For besøk ved institusjoner med korttidsopphold gjelder de samme reglene som for institusjoner med langtidsopphold. Og i tillegg gjelder følgende:

 • Besøk skal avtales med institusjonen i forkant.
 • Det kan unntaksvis gjennomføres tiltak for å kunne spise sammen, f.eks. skillevegg og avstand. Dette gjøres etter vurdering av den enkeltes behov.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesområder, men gå rett ut etter besøket. 

Beskyttet mot Covid-19, betyr at du: 

 • Er fullvaksinert mot Covid-19 
 • Har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.
 • Ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for Covid-19, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.