Rutiner for besøk ved institusjonene og omsorgsboligene i Drammen kommune. Merk at alle besøkende må være friske.

Avtal besøk i forkant

Alle besøk må avtales i forkant med institusjonen. Når besøk gjennomføres, skal det skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger. Antall besøk skal begrenses til færrest mulig, og de samme over tid. Dette gjelder uavhengig av om beboerne er fullvaksinert eller ikke.

For omsorgsboligene gjelder det egne rutiner. Ta kontakt med omsorgsboligene for mer informasjon.

Det vil være ulik kapasitet ved institusjonene til å motta besøk, avhengig av fysisk utforming, smittesituasjon og vaksineringsstatus. Alle besøk må avtales i forkant.

Vurdering av hvert enkelt besøk

Anbefalingene fra helsemyndighetene sier at den enkeltes behov for besøk må vurderes opp mot risiko for smittespredning. Følgende blir vurdert:

 • Om beboer/pasient er fullvaksinert. Det vil si at begge vaksinasjonsdosene er satt og at det har gått ytterligere to uker.
 • Risikofaktorer hos den enkelte
 • Smittesituasjon lokalt
 • Sykdomssymptomer hos besøkende og den som skal få besøk
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet smittet kan i henhold til covid-19 forskriften ikke komme på besøk.
 • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk. Unntak i noen spesielle tilfeller kan vurderes
 • For beboer/pasient i terminal fase skal det legges til rette for at nærmeste pårørende kan komme på besøk
 • Personer som har vært utenlands eller på reise innenlands de siste ti dager skal ikke komme på besøk. Dette gjelder uavhengig av «rødt», «gult» eller «grønt» område. Unntak i noen spesielle tilfeller kan vurderes

Begrensinger knyttet til besøk ved institusjoner der det er påvist smitte, er større enn ved institusjonene uten påvist smitte. 

Besøkende og beboer/pasient

Forutsetningen for å besøke en av Drammen kommunes institusjoner er at du er frisk. Kommunen fører besøksprotokoll for å kunne spore eventuelt smitte i etterkant.

 • Fysisk kontakt som klemming kan skje om både beboer/pasient og den besøkende er fullvaksinerte. (Det vil si at begge vaksinasjonsdosene er satt og at det har gått ytterligere to uker). Hvis ikke er det viktig at besøkende følger anbefalinger om å holde minst 1 meters avstand til den du besøker, og vi oppfordrer til 2 meters avstand
 • Vaksinerte beboere/pasienter kan ha nærkontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende – de samme over tid
 • Det er viktig at besøkende følger anbefalinger om å holde minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte, og vi oppfordrer til 2 meters avstand
 • Alle må vaske hender før og etter besøk
 • Alle besøkende må bruke munnbind. Munnbind må besøkende ha med selv og det skal tas på før ankomst til institusjonen
 • Besøket skal primært foregå ute, på beboerens/pasientens rom eller i fellesarealer som er satt av til det
  • Det er ikke mulig med besøk i fellesarealer inne på avdelingen
  • Beboerer/pasienter kan motta blomster og gaver, men kjøkkenet på institusjonen kan ikke brukes
 • Alle besøkende som blir syke innen 48 timer etter besøk ved institusjon, skal informere avdelingen pr. telefon umiddelbart

Teknologiske alternativer 

De ansatte, vil så langt det lar seg gjøre, legge til rette slik at teknologiske løsninger for videokontakt kan benyttes. Dette kan være et alternativ når fysiske møter ikke er mulig.

Frisører og fotpleiere

Frisører og fotpleiere inne på institusjonene er åpne. Det gjøres tilpasninger for å ivareta smittevernreglene.