Vaksinasjonen vil foregå ut fra en prioritert rekkefølge av risikogrupper. Tilhører du en slik gruppe vil du bli kontaktet via brev når det er din gruppes tur til å få tilbud om vaksine. Du vil da bli bedt om å svare om du ønsker vaksine eller ikke.

Registrering til vaksinekø

Drammen kommune ber om at innbyggere som er blitt kontaktet av kommunen om koronavaksinering skal registrere informasjon om de ønsker vaksine. I tillegg bes de som kontaktes om å legge inn medisinsk informasjon som er relevant for vaksineutdelingen.

  • Kommunen ber om registrering for å kunne planlegge bedre og handle raskere når vaksinen er på plass.

Vaksineringen skjer i en prioritert rekkefølge av risikogrupper. Nå er det innbyggere over 75 år som bes om å registrere om de ønsker vaksine eller ikke.

Alle over 75 år

Registreringen er nå åpen for:

  • Innbyggere født før 31.12.1945 og som er folkeregistrerte eller oppholder seg i Drammen kommune

Innbyggere under 75 år har foreløpig ikke mulighet til å sette seg i vaksinekø. Følg med på nettsiden for nærmere info om når vi åpner for registrering av innbyggere under 75 år.

Alle i Drammen kommune over 75 år oppfordres til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggere har mottatt tilbud om vaksine.

Dersom du endrer ditt ønske om vaksine kan du sende inn skjemaet på nytt.

  • Vi gjør oppmerksom på at det bare er personer over 74 år og folkeregistrert i Drammen kommune som bes om å registrere seg

Hjemmeboende

Det er satt opp en rekkefølge for vaksinering, ut fra risiko knyttet til sykdom. Innbyggere blir derfor kontaktet av Drammen kommune med informasjon om vaksine i tur og orden. 

Kommunen har tidligere sendt brev til alle innbyggere over 65 år med generell informasjon om vaksinetilbudet.

8. januar sender kommunen brev til den første risikogruppe med oppfordring til å sette seg i vaksinekø. Brevet sendes til alle innbyggere over 75 år.

Når de som ønsker vaksine har registrert seg, blir de varslet på SMS når det åpnes for timebestilling for vaksinasjon. Har du oppgitt en annen persons telefonnummer, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra Drammen kommune om at det er mulig å bestille tid til vaksinasjon. 

Vaksinering - trinn for trinn

Gangen i vaksinasjon i Drammen kommune.

  1. Motta brev om registrering
  2. Registrer deg på nett (evt telefon) om du ønsker vaksine eller ikke
  3. Motta SMS om timebestilling
  4. Bestille time for vaksinering
  5. Vaksinering (to ganger)

Sykehjem

Drammen kommune mottok de første vaksinene den første uka i januar 2021. Kommunen startet med vaksinasjon av beboere i sykehjem umiddelbart.

Vaksinasjonslokaler

Vaksinasjon vil foregå i Drammenshallen, den gamle gymsalen på Fjell skole, Ebbestadhallen og Samfunnshuset i Mjøndalen.

  • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis

Prioriterte grupper

Vaksinasjonen vil foregå ut fra en prioritert rekkefølge av grupper. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. 

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Slik foregår godkjenning av en vaksine