Vaksinasjonen vil foregå ut fra en prioritert rekkefølge av risikogrupper. Tilhører du en slik gruppe vil du bli kontaktet via brev når det er din gruppes tur til å få tilbud om vaksine. Du vil da bli bedt om å svare om du ønsker vaksine eller ikke.

Registrering til vaksinekø

Drammen kommune ber om at innbyggere som er blitt kontaktet av kommunen om koronavaksinering skal registrere informasjon om de ønsker vaksine. I tillegg bes de som kontaktes om å legge inn medisinsk informasjon som er relevant for vaksineutdelingen.

 • Kommunen ber om registrering for å kunne planlegge bedre og handle raskere når vaksinen er på plass.

Vaksineringen skjer i en prioritert rekkefølge av risikogrupper. Nå er det innbyggere som er 65 år eller eldre som bes om å registrere om de ønsker vaksine eller ikke.

Alle på 65 år eller eldre

Registreringen er nå åpen for:

 • Innbyggere født før 31.12.1955 og som er folkeregistrerte eller oppholder seg i Drammen kommune

Innbyggere under 65 år har foreløpig ikke mulighet til å sette seg i vaksinekø. Følg med på nettsiden for nærmere info om når vi åpner for registrering av innbyggere under 65 år.

 • Peroner i alderen 16 – 64 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp ved koronasmitte blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Disse personene skal altså ikke registrere seg. Les mer om denne gruppen her.

Alle i Drammen kommune som 65 år eller eldre oppfordres til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggere har mottatt tilbud om vaksine.

Dersom du endrer ditt ønske om vaksine kan du sende inn skjemaet på nytt.

 • Vi gjør oppmerksom på at det bare er personer som er 65 år eller eldre og folkeregistrert i Drammen kommune som bes om å registrere seg.

Bestilling av time for vaksinering

 • Det er bare de som har mottatt SMS fra Drammen kommune som kan bestille time for vaksinering. 
 • Det blir ikke prioritert innenfor en aldersgruppe. En dataprogram velger tilfeldig ut hvem som får SMS med tilbud om bestilling av vaksinetime blant for eksempel dem mellom 65 og 74 år.

Vaksinering - trinn for trinn

Drammen kommune sender ut brev til dem som står for tur. I brevet ber kommunen deg om å registrere deg på helseboka.no om du ønsker vaksine eller ikke.

Når det nærmer seg din tur, mottar du et brev fra Drammen kommune. I brevet blir du bedt om å logge deg inn helseboka.no og registrere om du ønsker vaksine eller ikke:

Det er tre måter å registrere seg på: enten gjøre deg selv via nett, få hjelp av pårørende eller ringe kommunen og få hjelp over telefon.

På den måten blir du satt i vaksinekø hos kommunen. Samtidig får kommunen nødvendig informasjon for lett å nå deg når du blir bedt om å bestilles time.

Når du er registrert i vaksinekø, vil vi kunne kontakte deg som har takket ja til vaksine på SMS og telefon.

Når det er din tur i køen, vil du motta SMS fra Drammen kommune om at det er åpnet for at du kan bestille time.

Dette kan du selv gjøre ved å klikke på lenken som følger med SMSen.

Invitasjonen til å bestille time er personlig. Det innebærer at bare den som mottar SMS kan bestille time til vaksinering. 

SMSene for timebestilling til den aktuelle aldersgruppa blir ikke sendt ut samtidig. Ut fra antallet doser kommunen mottar blir det sendt SMS til et tilfeldig utvalg blant de i aldersgruppa som har meldt fra at de ønsker vaksine.

Når du bestiller time på nett, blir du bedt om å sette deg opp til to avtaler med 21 dagers mellomrom slik at du får begge dosene med vaksine.

I tillegg må du fylle ut egenerklæring for vaksinasjon, og lese informasjonen som gis i forbindelse med denne.

Etter bestilling

Når du er registrert til time, vil du få bekreftelse på timebestillingen på SMS.

Om du ikke mottar SMS innen én time, ring 32 04 44 44 for å sjekke at bestillingen er i orden.

I SMSen du mottar med bekreftelse på vaksineringsavtale, får du også bekreftet hvor vaksineringen skjer.

Drammen kommune bruker disse lokalene til vaksinasjon:

 • Drammenshallen
 • Fjell skole (gamle gymsalen)
 • Ebbestadhallen
 • Samfunnshuset i Mjøndalen

Hjemmeboende

De som mottar tjenester fra hjemmesykepleien må også dra til anvist sted for å få vaksine. Les om vaksine for de som mottar tjenester fra hjemmesykepleien.

Det er satt opp en rekkefølge for vaksinering, ut fra risiko knyttet til sykdom og alder. Innbyggere blir derfor kontaktet av Drammen kommune med informasjon om vaksine i tur og orden. 

Kommunen har tidligere sendt brev til alle innbyggere over 65 år med generell informasjon om vaksinetilbudet.

8. januar sender kommunen brev til den første risikogruppe med oppfordring til å sette seg i vaksinekø. Brevet sendes til alle innbyggere 75 år eller eldre.

Brev til alle mellom 65 og 74 år om med oppfordring til å registrere seg til vaksinekø ble sendt 17. februar.

Når de som ønsker vaksine har registrert seg, blir de varslet på SMS når det åpnes for timebestilling for vaksinasjon. Har du oppgitt en annen persons telefonnummer, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra Drammen kommune om at det er mulig å bestille tid til vaksinasjon. 

Sykehjem

Drammen kommune mottok de første vaksinene den første uka i januar 2021. Kommunen startet med vaksinasjon av beboere i sykehjem umiddelbart.

Vaksinasjonslokaler

Vaksinasjon vil foregå i Drammenshallen, den gamle gymsalen på Fjell skole, Ebbestadhallen og Samfunnshuset i Mjøndalen.

 • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis

Prioriterte grupper

Vaksinasjonen vil foregå ut fra en prioritert rekkefølge av grupper. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. 

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Slik foregår godkjenning av en vaksine