Registrering og informasjon

Jeg er i målgruppa som nå står for tur, men har ikke mottatt brev. Hva gjør jeg?

Brev datert 23. desember 2020 til innbyggere over 65 år ble kun sendt digitalt. Dette fordi det ikke var kritisk informasjon til innbyggere, men kun informasjon om oppstart av vaksinering etter nyttår.

Brev datert 8. januar 2021 til innbyggere over 75 år om registrering i vaksinekø, ble sendt digitalt til Altinn samme dag. Det ble startet manuell utsending av ca. 8000 brev mandag 11. januar 2021.

Alle mottar dette brevet uavhengig av om de åpner det i Altinn eller ikke.

Dersom du ikke har mottatt brev, kan du likevel registrere deg i vaksinekø dersom du tilhører gruppa som nå bes om å registrere seg. Dette gjør du på helseboka.no

Alle brev vil bli lagt ut på www.drammen.kommune.no/vaksine

Jeg bruker ikke Altinn. Når kan jeg forvente brev i postkassa?

Drammen kommune sender all digital post til Altinn.

Kommunen har i tillegg valgt at brevet datert 8. januar 2021 blir sendt som vanlig post uansett om det åpnes digitalt eller ikke. Dette kan du vente å få i posten i løpet av uke 2.

Når turen kommer til yngre aldersgrupper, vurderer kommunen å sende post som brev bare når vi registrerer at mottakeren ikke har åpnet brevet i Altinn. 

Skal jeg svare på SMSen om timebestilling?

SMSen skal ikke besvares. Men SMSen inneholder lenke til nettstedet (helseboka.no) der du bestiller time til vaksinering. Dette er samme nettsted som du bruker for å registrerte deg i vaksinekø. 

Jeg har ikke en telefon som kan motta SMS om timebestilling. Ringer dere meg i stedet?

Har du ikke mobiltelefonnummer, må du selv ringe vaksinetelefonen på 32 04 44 44.

Min eldre slektning har problemer med å skjønne hvordan hun eller han kan registrere seg, bestille time og komme seg til vaksinering. Hva kan jeg gjøre?

Ikke all synes at det er enkelt å registrere seg og bestille time via nett. Har du en forelder, en tante eller en svoger som ikke har mulighet, eller ikke mestrer de digitale plattformene i tilstrekkelig grad, til å gjennomføre registreringen? Da håper vi at du som pårørende har mulighet til å hjelpe.

Se hvordan du kan hjelpe din slektning med å blir registrert:

Når den som skal vaksineres er registrert, vil hun eller han motta SMS når det åpnes for at du kan bestille time til vaksine. Dersom du hjelper en slekting som ikke har mobiltelefon med å registrere seg, kan du legge inn ditt mobilnummer slik at du mottar SMS i stedet.

Når SMS sendes må pårørende igjen hjelpe for å få bestilt time til vaksinering. Da må du igjen logge deg inn på samme nettsted som registreringen og bestille time.

Er ikke det mulig, kan du ringe vaksinasjonstelefonen 32 04 44 44.

Vaksinering hjemme gjennomføres bare unntaktsvis.

Rekkfølge

Finnes det en tidsplan for gjennomføring av vaksinasjonene?

Drammen kommune mottar et gitt antall vaksiner fra Folkehelseinstituttet hver uke. Kommunen mottar varsel om dette fem dager i forveien. Disse vaksinene må settes i løpet av fem dager etter at kommunen har mottatt dem.

De som har registrert seg til vaksinekø vil få melding på SMS når det er klart for vaksinering ca. fem dager før. Når du har mottatt SMS kan du sette deg opp til avtale for vaksinering av første dose.

Samtidig kan du sette deg opp på ny avtale 21 dager etterpå for den andre dosen med vaksine.

SMSen du mottar innholder informasjon om hvordan du setter opp avtaler om vaksine.

Drammen kommune vaksinerer etter prioriteringsrekkefølge fra Folkehelseinstituttet og kan ikke angi en tidsplan. Du blir kontaktet når det er din tur.

Jeg har sykdom som gjør at jeg burde bli prioritert. Vet Drammen kommune om det?

Fastlegene har oversikt over pasienter i risikogrupper. Dersom du skal få vaksine gjennom kommunen, vil kommunen få oversikt fra fastlegene.

Jeg er under 75 år, men har alvorlige underliggende sykdommer. Hvordan kommer jeg frem i køen?

Drammen kommune følger prioriteringsliste fra Folkehelseinstituttet. Du blir kontaktet når det er din tur.

Målgruppe

Kan også innbyggere fra nabokommunene benytte seg av Drammens tilbud?

Tilbudet om vaksine går til dem som er folkeregistrert i Drammen kommune og dem som oppholder seg i kommunen.

Det betyr at innbyggere i nabokommuner må forholde seg til sin hjemkommune.

Med “oppholde seg" forstår vi dem som ikke lett kan forflytte seg til hjemkommunen sin eller har midlertidig bosted i Drammen.

Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. Tilbudet omfatter utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge dersom de tilhører de definerte målgruppene for vaksine.