Få Drammens kulturliv hjem til deg via live-sendinger og opptak.

Byen Vår Drammen, i samarbeid med Drammen kommune og Drammens Tidende, setter i gang en storstilt kulturdugnad i form av en lokal kanal med kulturelle innslag, lokal inspirasjon og informasjon.

Første sending gikk på lufta mandag 23. mars. Det har siden vært flere sendinger i uka.

Se sendingene direkte eller i opptak

Alle sendingene:

Her kan du se den første sendingen: