Ung kultur og kulturskolen måtte stenge sine fysiske tilbud på grunn av koronapandemien. Nå kan en del glede seg over en forsiktig gjenåpning av noen av aktivitetene.

– Det er veldig hyggelig nå å kunne å jobbe med en forsiktig gjenåpning av tilbudene innen kultur, idrett og frivillighet, sa kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet, Jorunn Staavi Larsen på mandagens pressekonferanse.

Det er blitt foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), for å finne ut hvilke aktiviteter som nå kan gjennomføres og det åpnes nå opp for ulike aktiviteter med grupper på inntil fem personer og med minimum to meters avstand.

– Kulturskole og Ung kultur har vært fleksible og løsningsorienterte under hele perioden, også nå i forhold til en forsiktig re-åpning av tilbudene, uttalte kommunalsjef kultur, idrett og frivillighet, Jorunn Staavi Larsen.

Mens tilbudene har vært stengt, har likevel de ansatte vært tilgjengelige. Instagram, Snap, Facebook og mobilen har vært flittig brukt for å holde kontakt med barn og unge i perioden.

De ansatte har også gått tur med de som har hatt behov for det, og på den måten holdt kontakten. De har vært rundt i lokalmiljøet, sendt videohilsener til «sine» barn og ungdommer gjennom sosiale medier og vært tilgjengelig gjennom hele perioden. Dette vil de fortsette med også videre.

Disse åpner med begrenset aktivitet

Gitarer
BILDE: Ung kultur og kulturskolen gjenåpning nå noen av sine aktiviteter.

Ungdomshuset G60 (Grønland)

Ved G60 åpnes det nå for studiojobbing, produksjon og opptak. Det vil åpnes for ett opptak/innspilling med en person om gangen hver åpningsdag, med god rutine for håndtering av smittefare. Besøk G60s Facebookside og send en melding for booking av tid. 

Inngang og café åpner også opp for aktivitet for maks åtte personer i alderen 13–20 år. Det holdes åpent mandag-torsdag kl. 16.00-22.00. Som et smitteverntiltak er stoffmøbler fjernet og det settes inn andre vaskbare møbler som finnes på huset. Det blir ingen matservering. Her er det bare å møte opp. De ansatte vil sørge for at begrensninger i forhold til antall personer inne i lokalet og avstand overholdes.

Øvingsrommene og danserommet er ikke åpent.

Følg Facebooksiden til G60 for oppdatert informasjon.

Down Under (Mjøndalen)

Down under åpner opp for streaming av band/kursdeltakere som er brukere av Down under. Gjennom uken vil det bli streamet «minikonserter» og planen er at dette legges ut på nettet hver fredag. Aktuelle band/utøvere blir kontaktet direkte av kurslederne og får tilbud om å komme en dag til bestemt klokkeslett. 

Øvingsrom, Åpen aktivitet for barn og unge, Solberg juniorklubb og Musikkurs er ikke åpent.

Følg Facebooksiden til Down under for oppdatert informasjon.

Utstyrsbasen

Utstyrsbasen åpner for innlevering av ski og skøyter. Neste innlevering av utstyr er onsdag 6. mai kl. 18.00-20.00. Gode rutiner for rengjøring av innleverte utstyr og midlertidig oppbevaring er planlagt. Innlevering av utstyr foregår utendørs og med oppmerkede avstandssoner.

Utlån av kanoer starter opp igjen, da dette foregår utendørs. Her må alle forhåndsbestille lån, da dette krever avtale om henting og tilbakelevering på annet sted enn Down Under. Alle henvendelser om dette kan rettes til:

Utlån av utstyr ellers har ikke startet opp igjen.

Undergrunnen (Svelvik)

Undergrunnen ungdomscafé åpner for ungdom hver onsdag kl. 16.00-21.00 og hver fredag kl. 17.00-22.00 fra onsdag 6. mai. Det er et redusert tilbud med maks ti ungdom tilstede, ingen matservering og ekstra vasketiltak. Her er det bare å møte opp. De ansatte vil passe på at det blir mest mulig rettferdig i forhold til hvem som slipper inn til enhver tid.

Alt utstyr og inventar vaskes etter bruk, det holder fysisk avstand og  retningslinjene fra myndighetene om håndvask og håndsprit følges. Disse åpningstidene varer frem til skolens sommerferie.

Juniorklubben starter ikke opp igjen enda, da det er vurdert til at det blir vanskelig å åpne igjen fordi begrensningene på antall besøkende vil oppleves som svært urettferdig og vanskelig å gjennomføre på en god måte.

Fra 22. juni og frem til skolen starter igjen i august, er åpningstiden slik (med unntak av tre uker stengt, uke 28, 29 og 30):

Onsdager, juniorer kl. 09.00 -15.00
Fredager, ungdomsklubb kl. 17.00 - 22.00

Det blir ulike aktiviteter og mindre turer i nærmiljøet med undergrunnen som base. Alle aktiviteter vil være gratis.

Etter skolestart vil åpningstiden være som vanlig igjen, hvis reglene tillater det:

Onsdager, juniorklubb 12.30 -17.00
Fredager ungdomsklubb 17.00 - 22.00

Følg Facebooksiden til Undergrunnen for oppdatert informasjon.

Kulturskolen

Også Kulturskolen har måtte holde stengt for fysisk oppmøte. Undervisning har foregått via digitale plattformer. Kulturskolen starter opp tilbudet helt eller delvis fra 11. mai. Elever og foreldre/ foresatte vil få mer informasjon fra administrasjonen og lærerne i løpet av uke 19.

Følg Facebooksiden til Drammen kulturskole for oppdatert informasjon.

Disse holder fremdeles stengt

Neon (Knutepunkt Fjell)

Ved NEON junior og ungdomsklubb åpnes ingen åpen aktivitet inne i bygget. Det kjøres digitalt opplegg flere dager i uken.

Følg Facebooksiden til Neon for oppdatert informasjon.

Nøstedhallen (Svelvikveien)

Åpen hall for alle har sesongslutt 30. april og vil dermed ikke åpnes før høsten 2020.

For siste endringer, følg med på nettsiden til Kultur og aktiviteter for barn og unge eller på Facebooksidene til de ulike tilbudene.