Se hva som gjelder i Drammen kommune. Oversikten inneholder både lokale og nasjonale råd og regler.

Reduser antallet nærkontakter så mye som mulig.

Hva er en nærkontakt?

Du regnes som nærkontakt dersom du:

 • Har hatt fysisk konktakt med en person
 • Har vært nærere en person enn 2 meter i 15 minutter

Mange smittes av personer i egen husstand som har fått påvist koronasmitte.

Nærkontakter med symptomer

Nærkontakter som utvikler symptomer, må isoleres som om de var syke.

Det betyr at dersom du er nærkontakt til en smittet venn eller kollega, skal isolere deg fra resten av husstand umiddelbart og holde deg i isolasjon fram til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger.

Karantenetiden på ti dager skal gjennomføres fullt ut, selv om prøvesvaret er negativt. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.

Nærkontakter uten symptomer

Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg.

Alle som er nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. Nå anbefales det de også tester seg, uavhengig av symptomer.

Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karatene raskere. Karantenetiden på ti dager skal gjennomføres fullt ut, selv om koronaprøven er negativ.

Voksne i samme husstand i karantene

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør holde avstand til hverandre.

Dette rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.

Karantene

 • Karanteneperioden er på 10 døgn

Har du vært på utenlandsreis til et land som er rødt, skal du i reiskarantene.

Har du vært nærkontakt til en som er smittet, skal du i smittekarantene.

Isolasjon

Du skal i isolasjon dersom:

 • Du har fått påvist koronasmitte (positiv test)
 • Du utvikler symptomer på koronasmitte mens du er i karantene

Alt om karantene og isolasjon på helsenorge.no

Alle anbefales om å holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

Ikke mer enn 5 gjester

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Hva er sosial omgang?

Sosial omgang er å tilbringe tid sammen med for eksempel venner og bekjente. Sosial omgang er både den som innebærer nærkontakt og omgang der avstand holdes.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn 5 personer til stede.

For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer

Avstandskrav

Alle deltakere som ikke tilhører samme husstand, skal kunne holde én meters avstand til hverandre.

Det bare tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er store nok til at deltakerne kan holde minst én meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle som er til stede, hører til samme husstand.

Innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. 

Dette gjelder arrangementer og aktiviteter både for voksne og unge fra 13 år og oppover.

Barn under 13 år kan trene inne uten avstands- eller antallsbegrensninger.

Disse aktivitetene er unntatt forbudet:

 • Begravelser og bisettelser (maksimalt 50 personer og 1 meters avstand)
 • Vielser, dåp og lignende (må gjennomføres uten tilskuere)
 • Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører. Det må innhentes godkjenning fra Drammen idrettsråd om at aktiviteten er på toppidrett- eller profesjonelt nivå.
 • Biblioteker
 • Gallerier og annen utsalg av kunst blir ikke stengt
 • Fritidsklubber og Drammen kulturskole for barn og ungdom med særskilt behov eller tiltak i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn under 13 år. 
 • Aktivitetshaller for barn i barneskole eller yngre.
 • Nødvendig helsehjelp i form av rehabilitering og opptrening etter sykdom eller skade i fysikalske institutt o.l.

Utendørs

Andre enn idrettsarrangementer

Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med opp til 200 personer tilstede samtidig.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

Trening utendørs

Utendørstreningen kan gjennomføres uten avstands- eller antallsbegrensninger for alle barn og unge under 20 år.

Trening for voksne som er 20 år eller eldre er tillatt utendørs med inntil ti deltakere samtidig i tillegg til trener. Denne treningen må kunne gjennomføres slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand til hverandre. 

Idrettsarrangementer utendørs

Det er ikke tillatt med utendørs idrettsarrangement (kamper, cuper, stevner, turneringer o.l) for noen.

Disse er unntatt forbudet:

 • Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år. 

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder.

 • Ansatte har plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.
 • Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer av andre.

Les alt om skjenketider og koronatiltak

Drammen kommune råder alle som er i risikogruppe om å leve tilbaketrukket for å unngå smitte.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

 • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtida og på avganger med mye trafikk.

Dersom du skal bruke kollektivtransport, må du følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Dersom du ikke kan holde 1 meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Unntatt fra påbudet om munnbind er barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Innenlandsreiser

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Utenlandsreiser

Les om regler for utenlandsreiser

Alle innbyggere

Munnbind skal brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, buss og tog, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde 1 meteres avstand.

Besøkende ved helse- og omsorgsinstitusjonene skal bruke munnbind.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke dem som utøver fysisk aktivitet.

Kunder og sjåfører i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Ansatte på skjenkesteder

Ansatte skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang .

Ansatte i kommunen

Ansatte ved Drammen helsehus, sykehjemmene og hjemmesykepleien skal bruke munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand.

Gjelder bare for dem over 12 år

Påbud og råd om bruk av munnbind gjelder for voksne og ungdommer over 12 år. Det gjelder ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Korrekt bruk

Slik bruker du munnbind riktig

Dersom du har mulighet til det, skal du ha hjemmekontor. Dette gjelder alle, ikke bare ansatte i Drammen kommune.

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Beskjed om hvordan dette skal gjennomføres skal formidles til de ansatte, og arbeidsgiver skal kunne dokumentere at denne beskjeden er gitt.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

Skjenkesteder, åpningtider og munnbind

Arbeidsreisende

Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

Begrensing av antall kunder

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst 2 meters avstand. 

Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Kravet til butikker om at det skal være mulig å holde 2 meters avstand gjelder selv om kravet til kundene er å holde minimum 1 meter uten munnbind.

Les mer om arbeidsreisende på helsenorge.no

Lokal forskrift

Formannskapet vedtok 18. desember en lokal forskrift med strengere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte.

Nyttige nettsider

Trenger du fakta og råd om symptomer, karantene, inkubasjonstid, behandling og forebyggende tiltak? Oppdatert informasjon finner du hos nasjonale helsemyndigheter.

Testing i Drammen