Se hva som gjelder av nasjonale råd og regler.

Reduser antallet nærkontakter så mye som mulig.

Hva er en nærkontakt?

Du regnes som nærkontakt dersom du:

  • Har hatt fysisk konktakt med en person
  • Har vært nærere en person enn 2 meter i 15 minutter

Mange smittes av personer i egen husstand som har fått påvist koronasmitte.

Nærkontakter med symptomer

Nærkontakter som utvikler symptomer, må isoleres som om de var syke.

Det betyr at dersom du er nærkontakt til en smittet venn eller kollega, skal isolere deg fra resten av husstand umiddelbart og holde deg i isolasjon fram til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger.

Karantenetiden på ti dager skal gjennomføres fullt ut, selv om prøvesvaret er negativt. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.

Nærkontakter uten symptomer

Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg.

Alle som er nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. Nå anbefales det de også tester seg, uavhengig av symptomer.

Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karatene raskere. Karantenetiden på ti dager skal gjennomføres fullt ut, selv om koronaprøven er negativ.

Voksne i samme husstand i karantene

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør holde avstand til hverandre.

Dette rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder.

Serveringssteder som har skjenkebevilling :

  • Kan kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
  • Kan kun servere alkohol til de som får servert mat.
  • Skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.
  • Skal ikke servere alkohol etter kl. 22.00.
  • Skal tilse at alkohol ikke blir konsumert etter kl. 22.30.

Les alt om skjenketider og koronatiltak

Drammen kommune råder alle som er i risikogruppe om å leve tilbaketrukket for å unngå smitte.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Helsemyndighetene anbefaler munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde én meter avstand.

Anbefalingen gjelder bare for dem over 12 år og som av meidinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Korrekt bruk

De som har mulighet til det, anbefales av helsemyndigheten å bruker hjemmekontor.

Skjenkesteder, åpningtider og munnbind

Arbeidsreisende

Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

Begrensing av antall kunder

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst 1 meter avstand. 

Forskrift

Formannskapet vedtok 26. februar å fjerne lokal forskrift for tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte.

Fra denne datoen gjelder bare den nasjonale forskriften (Covid 19-forskriften).

Råd og fakta

Trenger du fakta og råd om symptomer, karantene, inkubasjonstid, behandling og forebyggende tiltak? Oppdatert informasjon finner du hos nasjonale helsemyndigheter.

Testing i Drammen