Se hva som gjelder av nasjonale råd og regler.

Hva er en nærkontakt?

For å regnes som nærkontakt til en smittet må begge disse kriteriene oppfylles:

 1. Du har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
 2. At du har én eller flere av disse tre:
  1: vært under to meters avstand til den smitta i mer enn 15 minutter, 2: hatt direkte fysisk kontakt, 3: hatt direkte kontakt med sekret.

Hva skal en nærkontakt til en smittet gjøre?

Nærkontaktene skal i utgangspunktet være i karantene i ti døgn, og denne tiden regnes fra tidspunktet de sist var i kontakt med den smittede personen.

Både barn og voksne i karantene må bestille tid til koronatesting. De bør testes ved starten av karantene, og så bør de teste seg på nytt rundt dag sju av karantenetiden.

Dersom en test tatt på dag sju eller senere ikke påviser smitte, vil karantenen opphøre, selv om det ikke har gått ti dager

Få svar på spørsmål om karantene smittekarantene, reisekarantene og isolasjon: 

Unntatt smittekarantene

Plikten til å gå i smittekarantene gjelder ikke for personer som:

 • Er fullvaksinert mot SARS-CoV-2
 • Har fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen. Du må imidlertid testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten.
 • Har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.
 • Barn og unge under 18 år (gjelder fra 16. august 2021)

Maksimum 20 gjester

Myndighetene anbefaler at du ikke har flere enn 20 personer på besøk.

Disse regnes ikke med og kommer i tillegg til de 20 gestene:

 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Personer som i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sin definisjon er å anse som «beskyttet» mot covid-19-sykdom og som kan dokumentere slik beskyttelse, kommer i tillegg til de 20 personene som kan være til stede samtidig på private sammenkomster. Personer som anses som beskytt:

 1. er fullvaksinert mot covid-19-sykdom. Med fullvaksinert menes at man har fått to doser vaksine, og det har gått én uke etter andre dose.
 2. har fått én dose med covid-19-vaksine, og det har gått tre til femten uker etter at dosen er satt.
 3. har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene før samlingen finner sted. 

Hold avstand

Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under én meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Utendørs

Myndighetene anbefaler at du treffer folk utendørs i stedet for innendørs.

Myndigheten anbefaler å holde arrangementer utendørs i stedet for innendørs.

De anbefaler også at personer som kommer fra kommuner med høyt smittetrykk ikke oppsøker arrangementer i andre kommuner.

Private arrengementer

Det kan være inntil 100 personer til stede på private arrangementer på offentlige eller leid sted. Regelen er den samme for inne- og utendørs arrangementer.

Innendørs offentlige arrangementer

Uten faste plasser

 • Maksimum 1500 personer
 • Maksimalt 50 prosent kapasitet
 • Inndelt inn i grupper på inntil 500 personer

Med faste, tilviste plasser

 • Maksimum 3000 personer
 • Maksimalt 50 prosent kapasitet
 • Inndelt inn i grupper på inntil 500 personer

Utendørs offentlige arrangementer

Uten faste plasser

 • Maksimum 3000 personer
 • Maksimalt 50 prosent kapasitet
 • Inndelt inn i grupper på inntil 500 personer

Med faste, tilviste plasser

Idretts- og fritidsaktiviteter

Anbefalinger

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om én meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Barn

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner og kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde én meter avstand.

Voksne

 • Voksne i breddeidretten får unntak fra én-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen eller kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra én-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde én meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn én meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs

 • Det er bare tillatt med bordservering og alle gjester skal ha sitteplass.

Innenlands

Reiser innenlands kan gjennomføres, også de som ikke er nødvendige. 

De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Utenlands

Reiser utenlands frarådes dersom de ikke er strengt nødvendige.

Fra 17. juni er det i Drammen kommune er det ikke lenger påbud om bruk av munnbind.

Korrekt bruk

Fra 17. juni er det ikke lenger et påbud om hjemmekontor.

Myndighetene anbefaler

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde én meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Skjenkesteder og åpningstider

Arbeidsreisende

Handel

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Myndighetene anbefaler

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde én meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Nasjonal forskrift

20. juni ble den lokale forskriften fjernet. Nå gjelder bare nasjonal forskrift og råd.

Råd og fakta

Trenger du fakta og råd om symptomer, karantene, inkubasjonstid, behandling og forebyggende tiltak? Oppdatert informasjon finner du hos nasjonale helsemyndigheter.

Testing i Drammen