Se hva som gjelder av lokale og nasjonale råd og regler.

Hva er en nærkontakt?

For å regnes som nærkontakt til en smittet må begge disse kriteriene oppfylles:

 1. Du har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
 2. At du har én eller flere av disse tre:
  1: vært under to meters avstand til den smitta i mer enn 15 minutter, 2: hatt direkte fysisk kontakt, 3: hatt direkte kontakt med sekret.

Hva skal en nærkontakt til en smittet gjøre?

Nærkontaktene skal i utgangspunktet være i karantene i ti døgn, og denne tiden regnes fra tidspunktet de sist var i kontakt med den smittede personen.

Både barn og voksne i karantene må bestille tid til koronatesting. De bør testes ved starten av karantene, og så bør de teste seg på nytt rundt dag sju av karantenetiden.

Dersom en test tatt på dag sju eller senere ikke påviser smitte, vil karantenen opphøre, selv om det ikke har gått ti dager

Få svar på spørsmål om karantene smittekarantene, ventekarantene, reisekaranten og isolasjon: 

Vaksinerte og smittekarantene

Plikten til å gå i smittekarantene gjelder ikke for personer som er fullvaksinert for koronviruset.

 • Unntaket fra karanteneplikten gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.

Personer som ved nærkontakten hadde vært vaksinert med kun én dose i mer enn 3 uker og mindre enn 12 uker, unntas karanteneplikt  dersom vedkommende testes mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten.

Anbefaler maksimum 5 personer

Helsmyndighetene anbefaler at man ikke bør ha flere enn fem gjester i eget hjem. I tillegg oppfordres det til å møtes utendørs.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Maksimum 10 personer

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig.

 • Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.
 • Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Store nok lokaler

Det er kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde én meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

Helsemyndighetene anbefaler likevel at det holdes to meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).

Arrangementer

Det er ikke lov å gjennomføre arrangementer, med unntak av:

 • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. Det kan ikke være flere enn 50 personer til stede under slike arrangementer. I tillegg må alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 10 personer til stede.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

 • Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, støtteapparat og dommere til stede.

 • Alt om regler for arrangementer

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.

Voksne

Det er ikke anledning for innendørs trening for voksne over 20 år. Det er heller ikke tillatt å med andre innendørs fritidsaktiviteter for voksne, som organiserte øvelser og prøver for kor, korps og teater.

Utendørs aktivitet for voksne er tillatt. Men husk at de nasjonale anbefalingene sier at utendørs grupper ikke bør være større enn 20 personer.

Treningssentrene skal holde stengt, men med disse unntakene:

 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i grupper med arrangør.
 • Individuell trening og behandling som er bestilt time til. Individuell trening kan være timer med personlig trener - både én-til-én-timer og én-til-to-timer (såkalte duotimer). Behandling kan være time hos for eksempel massør eller fysioterapeut i treningssenteret.

Treningssentrene er stengt fordi det er stor utskrifting av personer som er til stede ved et treningssenter, og de kommer fra et større geografisk område. I tillegg er sentrene er stengt fordi slik trening innebærer svetting, tung pust og bruk av felles utstyr, dusj og garderober.

Toppidrett

Dette er tillatt:

 • Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.
 • Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke anledning til å skjenke alkohol. 

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige er unntatt. Les mer på helsenorge.no

Offentlige rom

Du skal bruk munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Ansatte

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Barn under 12 år

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Korrekt bruk

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skal holde stengt

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
 1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
 2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Skjenkesteder og åpningstider

Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke lov å skjenke.

Arbeidsreisende

Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.

Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

Munnbind

Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende.

Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Lokal og nasjonal forskrift

Det er alltid den strengeste bestemmelsen som gjelder, når de nasjonale og lokale bestemmelser ikke er like.

Råd og fakta

Trenger du fakta og råd om symptomer, karantene, inkubasjonstid, behandling og forebyggende tiltak? Oppdatert informasjon finner du hos nasjonale helsemyndigheter.

Testing i Drammen