Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Utenlandsreise

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet, med noen få unntak. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

UDs råd om reiser og koronasmitte

Rådene kan endre seg raskt. Oppdaterte råd finner du til enhver tid på nettsidene nedenfor:

Noen flyselskaper krever at man er testet for koronavirus før man reiser med fly til utlandet. Denne testingen gjøres ikke i offentlig regi, da dette per i dag ikke er innenfor nasjonale myndigheters testkriterier. Dette tilbudet gis derfor ikke fra kommunen og man må eventuelt benytte private tilbud.

Innenlands

Reiser innenlands kan gjennomføres, også de som ikke er nødvendige.

De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.