Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Les Folkehelseinstituttets smittevernråd for ferie og reise, inkludert kart over områder med og uten innreisekarantene.

Når det gjelder spørsmålet om innreisekarantene, er det landenes status (rød eller gul farge) ved innreisetidspunktet til Norge som er avgjørende for om du får 10 dagers karantene. 

Rådene kan endre seg raskt. Oppdaterte råd finner du til enhver tid på nettsidene nedenfor:

Noen flyselskaper krever at man er testet for koronavirus før man reiser med fly til utlandet. Denne testingen gjøres ikke i offentlig regi, da dette per i dag ikke er innenfor nasjonale myndigheters testkriterier. Dette tilbudet gis derfor ikke ved legevakten og man må eventuelt benytte private tilbud.

Reiser innenlands

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Les mer på folkehelseinstituttets nettsider