Før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at regler og råd kan endres raskt.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Reiserådet blir opphever 1. oktober 2021.

Det gjøres unntak for enkelte land og områder utenfor EU. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar.

Noen flyselskaper krever at man er testet for koronavirus før man reiser med fly til utlandet. Denne testingen gjøres ikke i offentlig regi, da dette per i dag ikke er innenfor nasjonale myndigheters testkriterier. Dette tilbudet gis derfor ikke fra kommunen og man må eventuelt benytte private tilbud.