Det er tillatt med skjenking fram til klokka 23.00. Skjenking må skje ved bordene.

Avstand

Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn én meter. Dette vil typisk være dansing.

Sitteplasser

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester.

Det skal være minst én meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Private sammenkomster på serveringssted

Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet 

Skjenking

Det er tillatt med skjenking fram til klokka 23.00. Skjenking må skje ved bordene. Man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.

Smittesporing

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.