Nye regler fra 8. juli

Den nasjonale koronaforskriften gjelder for Drammen kommune.

  • Innslippsstopp kl. 24.00
  • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert
    antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.