Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til smittevernmessig forsvarlig drift.

Åpningstider

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder.

Skjenking

Det er forbudt å skjenke alkohol ved serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune. 

Munnbind

Ansatte har plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer av andre.

Må overholde kravene

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven §4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

Denne bestemmelsen erstatter kommunestyrets vedtak av 15. oktober 2020 (sak 131/20). Kommunestyrets vedtak om delegering av myndighet etter smittevernloven §4-1 til formannskapet videreføres.