Barnehager og skoler i Drammen kommune er stengt fra og med 13. mars 2020. Her finner du informasjon som gjelder skole og barnehage.

Fellesinformasjon

Informasjon fra skole

Har spørsmål om stengingen?

Har du spørsmål om stengingen av din skole eller barnehager, kan du ringe skolen eller barnehagen i åpningtiden.

Tilbud til barn av foreldre med samfunnskritisk funksjon

Barnehager og skoler er åpne for barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner og som dermed ikke har muligheten til å være hjemme med barna i den pågående situasjonen. Se oversikt over hvilke yrkesgrupper dette gjelder hos Helsedirektoratet. Tilbudet gjelder der begge foreldrene har arbeid av samfunnskritisk funksjon eller der eneforsørger har et slikt type arbeid.

Barn med særlige omsorgsbehov

Også barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, skal ha et omsorgstilbud.

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnet sitt omsorgsbehov.  Barnehagene går i dialog med foresatte da dette vurderes til å være barn som krever så mye omsorg at vi ikke kan forvente at foresatte kan ta seg av de hele døgnet hjemme.

Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn, barn med andre spesielle utfordringer og barn som har helsemessige utfordringer.

Les informasjonen om rett til omsorgstilbud på: