Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver ulike smitteverntiltak for å hindre smitte ved skoler og barnehager.

Gjeldenden tiltaksnivå

Grønt nivå

Barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og Drammen voksenopplæring er på grønt nivå.

Skole

Barnehage

Har spørsmål?

Ta kontakt med skolen eller barnehagen i åpningstiden.