Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver ulike smitteverntiltak for å hindre smitte ved skoler og barnehager.

Gjeldenden tiltaksnivå

Rødt nivå:

Barneskoler og ungdomsskoler er på rødt nivå fram til 23. april, ut uke 16.

Videregående skoler er på rødt nivå ut uke 17. 

Barnehagene er på rødt tiltaksnivå fram til 23. april, ut uke16.

Skole

Barnehage

Har spørsmål?

Ta kontakt med skolen eller barnehagen i åpningstiden.