Dette gjør barn, unge og ansatte ved skoler og barnehager når det blir påvist smitte.

Aldersgrupper

Se hva som gjelder for de ulike aldersgruppene:

 • Følg ekstra godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter smitterisiko.
 • Ha lav terskel for å teste barnet ved symptomer.
 • Foresatte avgjør om de ønsker at barn skal testes.
 • De som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, skal ikke teste seg på nytt selv om de andre i barnehagen gjør det.
 • Barn som ikke har smitte i husstand skal ikke i karantene og kan gå i barnehagen så lenge de er friske.
 • Du kan bruke hjemme-test som er utdelt fra barnehagen, eller du kan hente en hjemme-test på teststasjonen på Sundland mellom kl. 8:30-21 på hverdager og 8:30-21 i helg, eller du kan bestille en ordinær PCR test på teststasjonen Sundland.

Du anbefales regime som ved øvrig nærkontakt, og du trenger ikke gå i karantene.

 • Følger du allerede et testregime fra skolen, fortsetter du med det og kan delta i fritidsaktiviteter som normalt så lenge du ikke har symptomer.
 • De som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, skal ikke å teste seg på nytt selv om resten av klassen gjør det.
 • Barn som ikke har smitte i husstand skal ikke i karantene og kan gå på skolen så lenge de er friske.

For de som ikke følger testregime fra skolen:

 • Anbefales å teste deg dag 3 og dag 5 dato etter kontakten. Du kan bruke både hurtigtest og PCR-test. Anbefalinger om test for øvrige nærkontakter gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Dersom du har hatt korona siste 3 måneder, behøver du ikke teste deg.
 • Følg ekstra godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter smitterisiko.
 • Ha lav terskel for å teste deg på nytt ved symptomer. Dette gjelder alle som ikke har hatt korona siste 3 måneder. Det er foresatte som bestemmer om barn skal testes.
 • Du kan bruke hjemmetest som er utdelt fra skolen, eller du kan hente en hjemmetest på teststasjonen på Sundland mellom kl. 08.30-21.00 på hverdager og 08.30-21.00 i helgene. Eller du kan bestille PCR-test på teststasjonen på Sundland.

Du anbefales regime som ved øvrig nærkontakt og skal ikke i karantene:

 • Følger du allerede et testregime fra skolen fortsetter du med det.
 • De som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, skal ikke å teste seg på nytt selv om resten av klassen gjør det.
 • Elever i videregående som ikke har smitte i husstand skal ikke i karantene og kan gå på skolen så lenge de er friske.

For de som ikke følger testregime fra skolen:

 • Anbefales å teste deg dag 3 og dag 5 dato etter kontakten. Hurtigtest eller PCR kan brukes. Anbefalinger om test for øvrige nærkontakter gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. 
 • Dersom du har hatt korona siste 3 måneder behøver du ikke teste deg.
 • Følg ekstra godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter smitterisiko.
 • Ha lav terskel for å teste deg på nytt ved symptomer (gjelder alle som ikke har hatt korona siste 3 måneder). Foresatte bestemmer om barn skal testes.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, anbefalinger om test for øvrige nærkontakter gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

 • Anbefales å teste seg dag 3 og dag 5 etter nærkontakt med smittet. Dagen man var i kontakt med en smittet telles som dag 0.
 • Testene kan være selvtest, profesjonelt tatt antigen-hurtigtest eller PCR. Den som skal testes velger testmetode.
 • De som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, skal ikke å teste seg på nytt selv om resten av de ansatte/elevene gjør det.
 • Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.
 • OBS! Ansatte som har smitte i egen husstand har karanteneplikt. De skal følge de samme reglene som for nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Unntak gjelder for de som er vaksinert med oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden og de som har gjennomgått covid-19 i løpet av siste 3 måneder.

Dag for dag

Slik teller du dager:

 • Man begynner å telle dager fra sist nærkontakt med en smittet. Det blir dag 0. Denne datoen får du oppgitt fra skolen.
 • Sist gang smittet person var på skolen eller i barnehagen.
 • Dag 0 er den dagen du møtte en smittet sist.
 • Foresatte varsler skolen eller barnehagen på dagtid ved positiv test.
 • Informasjon fra skole eller barnehage til nærkontakter.

Under 18 år

 • Friske barn kan gå på skolen eller i barnehagen.

Over 18 år

 • Elever i videregående skole over 18 år uten symptomer kan gå på skolen.
 • Ansatte i skole/barnehage uten symptomer kan gå på jobb.

Under 18 år

 • Hurtigtest eller PCR-test (teststasjonen) for skolebarn under 18 år.
 • Barn og unge som inngår i jevnlig testing trenger ikke testes dag 3 og 5.

Over 18 år

 • Hurtigtest eller PCR-test for elever over 18 år i videregående skole . Gjelder ikke om det er jevnlig testing på skolen.
 • Hurtigtest eller PCR-test for ansatte.

Under 18 år

 • Hurtigtest eller PCR-test for skolebarn under 18 år.
 • Barn og unge som inngår i jevnlig testing trenger ikke testes dag 3 og 5.

Over 18 år

 • Hurtigtest eller PCR-test for elever ved videregående skole over 18 år. Gjelder ikke om det er jevnlig testing på skolen.
 • Hurtigtest eller PCR-test for ansatte.
 • Test ved symptomer anbefales alle nærkontakter alle dager I 10 dager etter eksponering, også for vaksinerte uavhengig av antall doser. For øvrige nærkontakter som tester seg etter de har vært i kontakt med en smittet, er hurtigtest førstevalg. 
 • Barn og unge som inngår i jevnlig testing trenger ikke testes dag 3 og 5.
 • Ekstra oppmerksomhet mot symptomer til og med dag 10. Ved symptomer, bli hjemme og test deg.
 • Slik kan du teste deg i Drammen kommune

Dette gjør du om testen er positiv

1

Dersom man får en positiv hurtigtest, må dette registreres:

2

Hjemmetesten må for enkelte bekreftes med en PCR-test, det vil si den vanlige koronatesten som sendes til sykehuset for undersøkelse. PCR-test tar du ved teststasjonen på Sundland. En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle.

Bekreftende PCR-test anbefales til følgende personer:

 • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
 • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat

Bekreftende PCR-test anbefales ikke til følgende personer:

 • Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").
 • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Tid for testing bestiller du enten ved å booke på nett eller ringe:

3

 • Husk at barnet må være i isolasjon frem til svaret på testen foreligger.
 • Barnets hustandsmedlemmer er i karantene frem til barnet har fått svar på PCR testen.
 • Er barnets PCR-test positiv, skal hustandsmedlemmer følge råd for smitte i hustand som beskrevet på kommunens nettsider og FHIs hjemmesider.