Har barnet ditt testet positivt? Ring skolen barnet ditt er elev ved. Finn rett nummer på lista under.

Telefonene er bemannet hverdager mellom kl. 09.00-15.00

skole Telefon
Aronsløkka 32 04 93 60
Bragernes 457 36 636
Brandengen 458 73 861
Børresen 480 22 845
Danvik 938 67 334
Eknes 32 23 62 00/Sagstedbrua:484 06 763
Fjell 477 50 481
Frydenhaug 901 78 172
Galterud 32 04 94 30
Gulskogen 468 33 869
Hallermoen 901 26 117
Killingrud 32 23 66 00
Kjøsterud 915 40 838
Konnerud 907 00 502
Krokstad 32 23 84 50
Marienlyst 982 68 938
Mjøndalen 32 23 13 40
Nøste 907 06 678
Rødskog 480 43 653
Skoger 457 30 472
Solberg 952 44 283
Steinberg 32 23 80 50
Stenseth 950 18 247
Svelvik 33 78 04 46
Svensedammen 906 35 784
Tangen 457 38 005
Tømmerås 477 54 338
Veiavangen 402 27 072
Vestbygda 982 68 889
Øren 409 17 371
Åsen 32 23 17 00
Åskollen 476 85 792
Åssiden 32 04 56 00