Mistanke om smitte, spørsmål eller bekymret?

Finn rett telefonnummer:

Mistenker du at du kan være smittet anbefales det at du ringer legevakten på telefonnummeret 116 117 (døgnåpent) for å få en vurdering om testing er aktuelt. Du vil få avtalt tid for testing.

Testing for koronavirus foregår i testtelt på parkeringsplassen ved Fylkeshuset.

Disse blir testet

Drammen kommune følger de sentrale retningslinjene for når noen blir testet

Det er testkapasitet nok til at alle grupper som myndighetene anbefaler at skal testes, kan testes.

Tester du positivt for koronavirus, blir du ringt opp av kommunens smittevernteam.

Dersom testen er negativ (det vil si at du ikke er smittet) ringer kommunen deg ikke. Da kan du selv finne svar på testen ved å logge deg inn på helsenorge.no 1-3 dager etter at du tok testen. Du blir ikke varslet når resultatet er klart på helsenorge.no, men må sjekke selv.

Har du barn under 16 år som har tatt testen, finner du prøvesvaret deres på helsenorge.no.

Hvis du ikke kan logge inn på helsenorge.no, kontakt fastlegen for å få prøvesvar.

Dersom du har generelle spørsmål om koronaviruset, kan du ringe en egen informasjonslinje som Helsedirektoratet har opprettet for å avlaste nødtelefonen og deler av helsetjenesten.

Nummeret er 815 55 015.

Korona-situasjonen er belastende for mange, noe som er normalt. Dersom du har alvorlige bekymringer og har behov for å snakke med noen når du erfarne fagfolk på telefon:

  • Ring 32 04 67 00

Nummeret betjenes alle hverdager mellom klokka 09.00 og 14.00.

Dette kan du som innbygger gjøre

Gode rutiner i hverdagen begrenser spredning av alle typer smittsomme virussykdommer, og følgende generelle råd anbefales:

  • Hold avstand: Er du frisk, har luftsveisinfeksjon, hjemmekarantene eller isolert? Se hvilke regler som gjelder for de ulike gruppene.
  • God håndhygiene – alltid vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter kontakt med smitte. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
  • Hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue.

Råd for å unngå smitte

Gå til Folkehelseinstituttets nettsider for fakta om koronaviruset

Reiseråd fra Folkehelseinstituttet

Om viruset

Tida mellom smitte og utbrudd (inkubasjonstid)

Risikogrupper

Information about the covid19 in other languages