Testing

Bestill via nett

Du kan bestille time for koronatest direkte på nett:

Bestill testing

Når du har booket time vil du umiddelbart motta SMS som bekrefter tidspunkt. Her får du også mulighet til å flytte timen via linken du mottar om behovet skulle oppstå.

Bestill via telefon

Om det ikke lar seg gjøre å bestille på nett, kan vi hjelpe deg på telefon. Ring 32 04 60 00 (åpningstider).

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gjøres helsefaglige vurderinger eller gis helsefaglige råd på dette telefonnummeret.

Her gjøres testingen

Testing etter timebestilling skjer i Skogliveien 4 på Sundland i Drammen. 

 • Mandag - søndag kl. 08.30 - 16.00

Mobil teststasjon

Den Mobile teststasjon er ute av drift. Teststasjonen på Sundland kan benyttes. Se fanen over «Bestill time».

Regelverk

Drammen kommune følger de sentrale retningslinjene for når noen blir testet

Slik får du tak i hurtigtest

Hurtigtester deles nå ut ved teststasjonen på Sundland, ved innbyggertorgene (Svelvik, Strømsø, Bragernes og Mjøndalen) og biblioteket på Fjell.

Fra fredag 28. januar er det også mulig å hente hurtigtest på CC Drammen, Åssiden videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge på Papirbredden.

Se under hvilke grupper som prioriteres for utlevering av gratis hurtigtest.

Sundland

Du kan hente hurtigtest ved teststasjonen i Skogliveien 4 på Sundland.

Åpningstider for utlevering av hurtigtest er mandag til fredag kl. 08.30–21.00, lørdag kl. 8.30-16.00 og søndag fra kl. 8.30-21.00.

Innbyggertorg og biblioteket på Fjell

Du kan også hente hurtigtest følgende fire steder. Klikk på lenken for å se åpningstider:

Innbyggertorget i Mjøndalen 

Husk at utdelingen foregår utendørs.

Åssiden, CC og Papirbredden

Fra fredag 28. januar deles det også ut tester ved:

 • Åssiden videregående skole, hverdager kl 08.00-15.30
 • CC Drammen, hverdager kl 09.00-20.00 og lørdag kl 09.00-18.00
 • Universitetet i Sørøst-Norge på Papirbredden, hverdager kl 08.00-16.00

Disse prioriteres

Det er bare personer som har behov for hurtigtest som får gratis tester - slik som:

 • Personer som gjennomfører testregime i stedet for karantene
 • Personer som har symptomer på koronasmitte
 • Personer som har vært eksponert for smitte - slik som nærkontakter
 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
 • Ved innreise til landet

Til deg som har tatt koronatest

Folkehelseinstituttets informasjon om hva som gjelder for deg som har tatt koronatest

Dette må du gjøre ved positiv hurtigtest (hjemmetest)

 • Bestill time for ny test tatt av helsepersonell. Dette gjør du ved å ringe 32 04 60 00 (se åpningstider) og få tid til test ved teststasjon.
 • Personer som har fått tre vaksinedoser eller som har hatt korona de tre siste månedene i tillegg til å ha fått to doser vaksine - de trenger ikke bekrefte prøven ved å ta PCR-test. Men husk at du selv skal registrere positiv test på nett.
 • Alle som får positiv hurtigtest bes registrerer den positive testen på nett.
 • Dersom en elev ved barne- og ungdomsskole tester positivt på korona, må foresatte melde fra til skolen. Finn nummeret du skal ringe dersom eleven er smittet

 • Når PCR-testen er bekreftet forsøker smittesporingsteamet å kontakte deg, men dette kan ikke garanteres grunnet mange smittede. Ved bekreftet PCR-test mottar du en SMS fra kommunen, og på kommunen sine hjemmesider vil du finne informasjon vedrørende isolasjon, karantene eller testing for husstand og nærkontakter.

Slik skal du forholde deg når du har fått prøvesvar fra Helsenorge eller PCR-test, det vil si test tatt ved teststasjon.

Smittesporingsteamet i kommunen har for tiden ikke kapasitet til å ringe alle smittede. Nødvendig informasjon finner du på denne siden. Vi anmoder på det sterkeste til å følge gjeldende lovverk og anbefalinger for å forebygge overbelastning av helsetjenesten og bidra til raskest mulig normalisering av hverdagen for alle.

Smittesporingsteamet prioriterer per januar 2022 først å kontakte personer over 65 år, men andre kontaktes i den grad kapasiteten tillater det.

Følgende gjelder for personer som har fått påvist smitte ved PCR-test, eller personer som er vaksinert med tre doser eller har vært smittet de tre siste månedene i tillegg til å ha fått to doser vaksine: 

Dette gjør du

1 Gå i isolasjon

Har du fått påvist koronasmitte?

Du er pålagt isolasjon i minst 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet. For at isolasjonen skal avsluttes må du i tillegg ha vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisiner.

Om du ikke har symptomer, skal du være i isolasjon i 6 døgn fra testtidspunkt.

Isolasjon gjelder både for vaksinert og ikke vaksinerte. I tillegg gjelder både om det er mistanke om delta- eller omikronvariant av koronaviruset.

Dersom du blir kontaktet av smittesporer, vil smittesporer også gi deg nøyaktig isolasjonstid.

2 Registrer deg som smittet på nett

De som avlegger positiv test på teststasjoenen blir automatisk lagt inn i registeret over smitta personer, og trenger ikke å registrere seg.

Men de som har fått tre doser vaksine eller har fått påvist korona siste tre måneder i tillegg til å ha fått to doser vaksine - og som avlegger positiv hurtigtest - må registrere seg selv som smittet. 

3 Kontakt skole eller barnehage, og nærkontakter

Dersom en elev barneskole, ungdomsskole eller et barn i barnehage tester positivt på korona, må foresatte melde fra til skolen. For barnehager melder man på samme måte som ved annen sykdom.

Elever ved videregående skole gir selv beskjed til skolen, eller foresatte kan gi beskjed for dem. 

For barne- og ungdomsskolene benyttes telefonnummer i følgende liste:

Informer dine nærkontakter snarest om at du er koronasmittet. Bare nærkontakter du bor sammen med, eller er tilsvarende nære, har plikt til å gå i smittekarantene.

En nærkontakt er:

 • Personer du har hatt kontakt med mindre enn 48 timer før du fikk de første symptomene eller fra du tok test hvis du ikke har/får symptomer.
 • I tillegg må kontakten ha vært på under to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekret.
 • Dette gjelder ikke for helsepersonell som har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

4 Varsling av arbeidsplass

Vurder om du må varsle arbeidsplass. Har du vært på jobb siste 48 timer før du fikk symptomer, etter du fikk symptomer eller etter at du fikk påvist korona, plikter du også å varsle din arbeidsplass.

 • Dette er ekstra viktig dersom du jobber i helsevesenet.

Bli hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri i 24 timer.

Har du kun vage symptomer (som bare litt snørr, eller mild hodepine), kan du gå tilbake til jobb, skole eller barnehage med det samme. Men blir symptomene verre bør du gå hjem og vurdere ny test.

Er du nærkontakt og har testet deg uten symptomer, følger du reglene som beskrevet for nærkontakter på

Svar før reise til utlandet

Kommunen utsteder ikke skriftlige bekreftelser på testresultatet og kan ikke garantere at du får svar innen 48 timer før reise. Har du behov for dette er det mulig å bestille test hos private leverandører.

Til deg som har tatt koronatest

Folkehelseinstituttets informasjon om hva som gjelder for deg som har tatt koronatest

Se egen side for hva du gjør dersom du er nærkontakt.

Karantene og isolasjon

Karanteneplikt for nærkontakter

Nærkontakter som bor sammen med en smittet skal fra 26. januar 2022 ikke lenger i karantene.

Reisekarantene

Krav om innreisekarantene avvikles fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

Koronatelefon

Har du spørsmål om karantene, ring koronatelefonen:

 • 815 55 015

Alt om karantene og isolasjon på helsenorge.no

Alle som tester positivt på covid-19 skal i isolasjon.

Personer som er bekreftet korona-smittet og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Om du har fått påvist korona og ikke har symptomer, må du likevel i isolasjon i 6 døgn fra testdato.

Koronatelefon

Har du spørsmål om karantene, ring koronatelefonen:

 • 815 55 015

Smitte og symptomer

Alle som har symptomer på koronasmitte, bør teste seg. Dette gjelder vaksinerte, de som har hatt korona for over tre måneder siden og uvaksinerte.

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ koronatest før de vender tilbake til skole eller arbeid.

Nyoppstått

Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, skal være hjemme fra skole og barnehage. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte barn.

Dersom barnet har nyoppståtte symptomer eller nærkontakt med smittet person, bør foreldene vurdere å teste barnet.

Allergi eller rennende nese

Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder dersom barnet har symptomer på kjent allergi.

Dersom du har generelle spørsmål om koronaviruset, kan du ringe en egen informasjonslinje som Helsedirektoratet har opprettet for å avlaste nødtelefonen og deler av helsetjenesten.

 • Ring 815 55 015

Ta kontakt med fastlegen din via telefon hvis du føler deg så syk at du trenger legehjelp. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

Hygieneråd

 • God håndhygiene – alltid vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter kontakt med smitte. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Hoste og nyse i papirtørkle eller venstre albue.
 • Test deg og holde deg hjemme dersom du får symptomer på koronasmitte.

Om viruset