Når ble jeg nærkontakt?

Har du mottatt SMS om at du er nærkontakt, finner du datoen for når du var nærkontakt i SMSen.

Dette må nærkontakter gjøre

Hva du skal foreta deg dersom du får melding om at du er nærkontakt, avhenger av om du er beskyttet mot koronasmitte eller ikke.

Finn din kategori:

Du er fullvaksinert når det er én uke eller mer siden andre vaksinedose.

Selv om du var nærkontakt med smittet på dato oppgitt i SMS, trenger du ikke være i karantene. Det er likevel viktig at du følger med på om du får symptomer på koronasykdom (forkjølelse, feber eller liknende).

Får du symptomer, skal du bestille koronatest og holde deg hjemme i isolasjon til du har fått svar på testen og er i fin form.

Er du helt frisk, kan du leve som normalt. Likevel er det lurt å redusere antall mennesker du omgås med, og holde avstand til personer i risikogrupper til det har gått 10 døgn etter at du var nærkontakt med smittet person.

Med én dose mener vi dem som er vaksinert med første dose for mellom 3 og 15 uker siden.

Du var nærkontakt med koronasmittet person på dato oppgitt i SMS. Du er fritatt fra karantene dersom du testes med PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter at du var i nærkontakt med smittet person. Du trenger i utgangspunktet ikke være i karantene mens du venter på prøvesvar.

Dersom du får symptomer på koronasykdom, som forkjølelse, feber eller liknende, skal du bestille ny koronatest og holde deg hjemme i isolasjon til du har fått svar på testen og er i fin form.

Er du helt frisk, kan du leve som normalt dersom du gjennomfører koronatest som nevnt over. Likevel er det lurt å redusere antall mennesker du omgås med, og holde avstand til personer i risikogrupper til det har gått 10 døgn etter at du var nærkontakt med smittet person.

Hvis du ikke gjennomfører koronatest, må du forholde deg som om du ikke er beskyttet og gå i karantene. Da må du gjøre det som står beskrevet i punktet under.

Siste 12 månedene

Dersom du har hatt korona siste 12 måneder, som ble påvist med test tatt på teststasjonen i Norge:

Selv om du var nærkontakt med smittet på dato oppgitt i SMS, trenger du ikke være i karantene. Det er likevel viktig at du følger med på om du får du får symptomer på koronasykdom, som forkjølelse, feber eller liknende.

Mellom 3 og 12 måneder

Er det mellom 3 og 12 måneder siden du ble avisolert etter koronasykdom, og du får symptomer på koronasykdom, skal du bestille koronatest og holde deg hjemme i isolasjon til du har fått svar på testen og er i fin form.

Er du helt frisk, kan du leve som normalt. Likevel er det lurt å redusere antall mennesker du omgås med, og holde avstand til personer i risikogrupper til det har gått 10 døgn etter at du var nærkontakt med smittet person.

Siste 3 månedene

Dersom du har hatt korona siste 3 måneder, skal du ikke testes for korona på nytt, heller ikke hvis du får symptomer. Får du symptomer skal kun holde deg hjemme til du er i fin form igjen. Dette er fordi du med stor sannsynlighet vil få utslag på koronatest også dersom du er syk med annet virus.

I tillegg til de uvaksinerte mener vi med ikke vaksinert også de som ikke har gjennomgått koronasykdom siste 12 måneder, og personer som har fått første vaksineose for mindre enn 3 uker siden.

Du var nærkontakt med koronasmittet person på dato oppgitt i SMS, og skal være i karantene i 10 døgn fra tidspunkt for siste nærkontakt med personen.

To tester

Du skal ta to tester i løpet av karantenetiden.

Den første koronatesten skal du ta så snart som mulig, og du skal overholde karantenetiden uansett hva som er svaret på testen.

Den andre testen tas mot slutten av karantenetiden. Karantenetiden kan avsluttes før det har gått 10 dager hvis du testes for korona tidligst 7 døgn etter nærkontakten, og denne testen viser at du ikke har korona.

Symptomer

Får du symptomer på koronasykdom, som forkjølelse, feber eller liknende i løpet av karantenetiden, skal du ta en ny koronatest så snart som mulig og ikke vente til det har gått 7 døgn.

Karantene betyr at du skal være hjemme. Du kan gå ut av eget hjem, men skal holde minst 2 meters avstand til andre, også til andre som er i karantene. Det betyr:

  • ikke møte opp på jobb, skole eller studiested
  • ikke reise og ikke ta offentlig transport
  • unngå steder der man lett kommer nær andre

Les mer om hvordan du gjennomfører karantene på Folkehelseinstituttets nettsider.

Alle nærkontakter

Hva skjer dersom du bor sammen med smittet person?

Den som er smittet, skal isolere seg fra resten av husholdningen. Dere skal heller ikke dele kjøkken eller bad med den smittede. Er det ikke mulig å overholde dette i eget hjem, skal den smittede gjennomføre isolasjon på annet sted- eksempelvis karantenehotell.

Hvis du oppholder deg i samme hus som en som er smittet, kan det være vanskelig å holde helt avstand. Du vil da være utsatt for smitte i flere dager. Man regner da siste tidspunkt for nærkontakt fra 5 døgn etter at den smittede fikk symptomer; eller fra 5 døgn etter test- tidspunkt dersom den smittede ikke har symptomer. Dette betyr at karantenetiden for deg som bor sammen med smittede er 15 døgn fra den smittede fikk symptomer. Dersom den smittede ikke har symptomer er karantenetiden 15 døgn fra tidspunkt for koronatest.

For øvrig gjelder samme regler for hvem som skal i karantene og ikke basert på vaksinasjonsstatus og om du har gjennomgått koronasykdom tidligere.

Hva skjer dersom koronatest viser at du er smittet?

Dersom en av testene viser koronasmitte, skal du være isolert i minimum 10 døgn fra du fikk symptomer, eller 10 døgn fra testen ble tatt dersom du er uten symptomer. Du skal da ikke ta flere tester. Er du smittet, blir du oppringt av smittesporingsteamet med nærmere informasjon.

Hvem er nærkontakt med en koronasmittet person?

Du regnes som nærkontakt dersom:

  • du har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet. 

OG i tillegg:

  • kontakten har vært: under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER direkte fysisk kontakt ELLER direkte kontakt med sekret.

Hva regnes som symptomer på koronasykdom?

Mange får milde eller ingen symptomer ved koronasykdom. Derfor skal du ha lav terskel for å teste deg etter å ha vært i kontakt med en smittet person (Unntak: Dersom du har hatt koronasykdom siste 3 måneder, eller du ikke har symptomer og har hatt koronasykdom siste 12 måneder- se eget avsnitt)

Typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, sår hals, tung pust, tap av smaks-/ luktesans. I tillegg får mange sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Noen utvikler mer alvorlige symptomer som tungpust, brystsmerter og forvirring.

Spørsmål?

For spørsmål om korona, kan man ringe nasjonal koronatelefon 815 55 015.

Er du bekymret, urolig eller redd og trenger noen å snakke med om en vanskelig situasjon, kan du ringe 32 04 67 00, mandag til fredag klokken 9-14.