Dette skal du gjøre dersom du er nærkontakt til en koronasmittede personer.

Hva er en nærkontakt?

Du regnes som «nærkontakt», og har økt risiko for koronasmitte dersom:

 • du har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
 • I tillegg må kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekret.

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

To typer nærkontakter

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste).
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Andre nærkontakter

Øvrige nærkontakter er alle nærkontakter som ikke fyller kriteriene for husstandsmedlem og tilsvarende nære. Det kan for eksempel være kollegaer eller klassekamerater.

Dette må du gjøre som nærkontakt

Fra 26. januar gjelder nye regler for nærkontakter.

Bor sammen, kjæreste e.l.

 • Dersom du bor sammen med en smittet, trenger du ikke gå i smittekarantene. Du kan i stedet gjennomføre et testopplegg med daglig testing i fem døgn.

Slik gjør du:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Les alt om hvilke regler som gjelder for nærkontakter som bor sammen med en smittet på helsenorge.no

Andre nærkontakter

Dersom du får beskjed om at du er nærkontakt med smittet som du ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær, gjelder:

 • Du har ikke karanteneplikt
 • Du anbefales å teste deg 3 dager etter nærkontakt
 • Ta en ny test 2 dager senere (dag 5).
 • Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager.
 • Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Hva regnes som symptomer på koronasykdom?

Mange får milde eller ingen symptomer ved koronasykdom. Derfor skal du ha lav terskel for å teste deg etter å ha vært i kontakt med en smittet person. Har du hatt koronasykdom siste 3 måneder, eller har du ikke symptomer og har hatt koronasykdom siste 12 måneder? Da trenger du ikke teste deg.

Typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, sår hals, tung pust, tap av smaks-/ luktesans.

I tillegg får mange sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Noen utvikler mer alvorlige symptomer som tungpust, brystsmerter og forvirring.

Spørsmål?

For spørsmål om korona, kan man ringe nasjonal koronatelefon 815 55 015.

Er du bekymret, urolig eller redd og trenger noen å snakke med om en vanskelig situasjon, kan du ringe 32 04 67 00, mandag til fredag klokken 9.00-14.00.