Til deg som har fått prøvesvar på koronatest

Her kan du se hvordan du skal forholde deg når du har fått påvist korona ved hurtigtest eller PCR-test.

Bli hjemme

De som har testet positivt er ikke lenger anbefalt å bli hjemme i fire døgn.

Likevel bør alle som er syke holde seg hjemme.