Barn og unge under 18 år som er nærkontakt til en smittet, kan gjennomføre testing i stedet for å gå i smittekarantene.

Barn i barnehage og barneskole

For barn som er opp til 12 år og 13-åringer som går på barneskole:

Test 1

 • Nærkontakter testes raskest mulig, helst på dag én.
 • Nærkontakten må være i karantene fram til testsvaret er klart.
 • Dersom testen er negativ, slipper nærkontaken smittekarantene.

Test 2

 • På dag tre, fire eller fem tast test nummer to. Du velger selv hvilken av de tre dagene du vil teste barnet ditt.
 • Dersom også test nummer to er negativ, trenger barnet ikke å ta flere tester.
 • Test to kan enten tas på teststasjonen eller som hjemmetest

Unge på ungdomsskole, videregående, høyskole og universitet 

Unge under 18 år som er elever eller studenter ved en opplærings- eller utdanningsvirksomhet:

Test 1

 • Nærkontakter testes raskest mulig, helst på dag én. 
 • Nærkontakten må være i karantene fram til testsvaret er klart.
 • Dersom testen er negativ, slipper nærkontaken smittekarantene.

Test 2 og 3

 • Nærkontakt med ta to nye tester, første på dag tre og så på dag fem.
 • Dersom også test nummer to er negativ, slipper nærkontakten fremdeles smittekarantene.
 • Dersom også tredje, og siste, test er nagativ, trenger nærkontakten ikke flere tester.
 • Test to og tre kan enten tas på teststasjonen eller som hjemmetest.

Slik går du fram

Kommunens smittesporere, skolen eller leder for fritidsaktivitet tar kontakt, dersom ditt barn er regnet som nærkontakt. Da får du mulighet til å velge testing i stedet for 10 dagers smittekarantene for ditt barn.

Smittesporerene gir mer informasjon om hvordan testingen foregår, hvor du får opplæring og hvordan du får tak i testutstyr.

Disse kan ikke bruke tilbudet

Tilbudet om test i stedet for karanten kan ikke brukes for dem som bor sammen med smittet personer eller andre som er tilsvarende nære.

Med tilsvarende nære menes kjærester, bestevenner eller personer som har vært på overnattingsbesøk eller tilsvarende.