Virksomheten helsefremmende tjenester 0-100 opprettholder deler av sin virksomhet som normalt, men har innført tiltak og strengere regler for besøk.

Her er retningslinjene som gjelder ved besøk hos jordmortjenesten og helsestasjonene:

Jordmortjenesten

Ta kontakt med oss på telefon før du kommer til din avtale dersom du har

 • luftveissymptomer
 • vært i kontakt med noen som har fått påvist koronasmitte eller
 • vært utenfor Norge de siste 14 dagene

Barselbesøk vil være på jordmors kontor intil videre. Friske kvinner kan komme til konsultasjon. Det er mulig for partner å bli med på 1-2 konsultasjoner gjennom svangerskapet, etter avtale med jordmor.

Jordmortjenesten nås på telefon 32 04 95 90 mellom klokken 09.00 og 15.00.

Helsestasjonene 0-5 år

 • Helsestasjonene gjennomfører hjemmebesøk på helsestasjonen inntil videre. Individuelle vurderinger og behov hensyntas.
 • Vi oppfordrer til at barnet følges av 1 forelder til konsultasjoner. Det er fint om begge foresatte har mulighet til å følge barnet til 1. konsultasjon etter fødsel.
 • Helsepersonell vil spørre alle brukere om de selv eller andre husstandsmedlemmer utvikler eller har symptomer på luftveisinfeksjon
 • Familier i isolasjon og karantene skal ikke møte på helsestasjonen. Barn og forelder som er syke eller har symptomer skal heller ikke møte på helsestasjonen. Ta kontakt med oss slik at vi kan tilpasse oppfølgingen, evt gi dere ny timeavtale.
 • Leker og annet utstyr er fjernet av smittevernhensyn.
 • Helsestasjonene ønsker å begrense antall besøkende på venterommet, og vi låser opp døren for dere når dere kommer til timeavtale.
 • Det vil ikke være mulighet for drop-in konsultasjoner på helsestasjonen. Ring og ta kontakt med oss ved behov for oppfølging slik at vi kan gjøre timeavtale.
 • Møter på helsestasjonen til oppsatt tid, og gi helst fortløpende beskjed på SMS eller telefon ved forsinkelse.
 • Søsken bør ikke tas med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan møte uten å ta med søsken. Alle som møter må være symptomfrie.
 • For spørsmål om korona, se egen informasjonsside.

Se kommunens nettside for telefonnummer til den enkelte helsestasjon.

Helsestasjon for ungdom

Drop-in-timer utgår. Kun avtalte timeavtaler gjennomføres.