Det er ikke lenger besøksstans ved sykehjemmene og omsorgsboligene i Drammen kommune.

Avtal besøk i forkant

Alle besøk må likevel vurderes og avtales i forkant med det aktuelle sykehjemmet eller omsorgsboligen. Det vil føres besøksprotokoll over alle som kommer på besøk, slik at vi kan gjennomføre smittesporing dersom det blir nødvendig.

Vurdering av hvert enkelt besøk

Anbefalingene fra helsemyndighetene sier at den enkeltes behov for besøk må vurderes opp mot risiko for smittespredning. Følgende blir vurdert:

  • Risikofaktorer hos den enkelte.
  • Smittesituasjon lokalt
  • Sykdomssymptomer hos besøkende og den som skal få besøk.
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet smittet kan i henhold til covid-19 forskriften ikke komme på besøk.
  • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk. Unntak i noen spesielle tilfeller kan vurderes.
  • Personer som har vært utenlands de siste ti dager skal ikke komme på besøk. Dette gjelder uavhengig av «rødt», «gult» eller «grønt» område. Unntak i noen spesielle tilfeller kan vurderes.

Besøkende

Under selve besøkene vil det være viktig at besøkende følger anbefalinger om å holde minst 1 meters avstand.

Alle besøkende må vaske hender før og etter besøk.

Teknologiske alternativer 

Det oppfordres til at man benytter teknologiske løsninger som legger opp til videokontakt, fremfor fysiske besøk, så langt det lar seg gjøre. 

Frisører og fotpleiere

Frisører og fotpleiere inne på sykehjemmene er åpne. Det gjøres tilpasninger for å ivareta smittevernreglene.