Det er ikke lenger besøksstans ved sykehjemmene og omsorgsboligene i Drammen kommune. Men du fremdeles

Selv om besøksforbudet ikke lenger gjelder, skal hvert enkelt besøk lved helse- og omsorgsinstitusjoner fortsatt vurderes og avtales i forkant. I tillegg må alle besøk registres.

Fortsatt avtale i forkant

Det betyr at man fortsatt må avtale besøk i forkant med sykehjemmet og det vil bli ført besøksprotokoll ved Drammens kommunes sykehjem over besøkende, i tilfelle det oppstår behov for
smittesporing. Dette vil også være viktig for å hindre smitte til ansatte.

Vurdering av hvert enkelt besøk

Anbefalingene fra helsmyndighetene sier at den enkeltes behov for besøk må vurderes opp mot risiko for smittespredning. Følgende blir vurdert:

  • Risikofaktorer hos den enkelte
  • Smittesituasjon lokalt og om institusjonen har kapasitet og tilgjengelig ressurser for å
    gjennomføre besøk.
  • Sykdomssymptomer hos besøkende og den som skal få besøk.
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet smittet kan i henhold til covid-19 forskriften ikke komme på besøk.
  • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak i noen tilfeller kan vurderes.

Fremdeles 1 meter

Under selve besøkene vil det fortsatt være viktig at besøkende følger anbefalinger om å holde minst 1 meters avstand.

Teknologiske alternativer 

Videre oppfordrer vi fortsatt til at man benytter teknologiske løsninger som legger opp til videokontakt fremfor fysiske besøk så langt det lar seg gjøre. 

Frisører og fotpleiere

Frisører og fotpleiere inne på sykehjemmene åpner igjen. Dette gjøres med tilpasninger for å ivareta smittevernreglene.