Kommunen ønsker å komme i kontakt med innbyggere med helsefaglig bakgrunn som kan bidra inn i helsetjenestene i kommunen i tiden som kommer.

Vi ønsker å komme i kontakt med alle dere som har bakgrunn innen helsearbeid. Alle som engasjeres får lønn og midlertidig arbeidskontrakt.

Studenter og pensjonister som er helsefaglig utdannet er også ønsket. I forbindelse med koronavirusutbruddet kan pensjonister motta lønn uten at løpende alderspensjon faller bort eller reduseres.

Du kan ta kontakt på følgende måter:

Skjema

Telefon

Ring oss på telefon 32 04 52 00 mellom kl 8.00-23.00 for å melde din interesse.

Også stort behov for frivillige