Registrering

Brev datert 17. februar 2021 til innbyggere over 65 år om registrering i vaksinekø, ble sendt digitalt til Altinn samme dag. De som ikke åpner brevet i Altinn får tilsendt brevet som vanlig post.

 • Bor du i Drammen kommune og ikke har mottatt brev selv om du tilhører aldersgruppa som nå blir bedt om å registrere seg, kan du likevel registrere deg i vaksinekø. Dette gjør du på helseboka.no

Alle brev vil bli lagt ut på www.drammen.kommune.no/vaksine 

Er du i gruppen med underliggende sykdom, mottar kommunen navnet ditt på liste fra din fastlege. Du trenger ikke registrere deg i forkant. Når kommunen har vaksiner til den gruppen du tilhører, vil du motta SMS med invitasjon til å bestille vaksinasjonstime.

Er du over 65 år og har registrert deg i helseboka.no, men ikke hørt noe, så ring oss på 32 04 44 44 for å få time. 

Er du i risikogruppe 4, det vil si fra 18–64 år med sykdom som gir høy risiko for alvorlig forløp av COVID-19 (se liste nedenfor), og ikke har mottatt SMS med innkalling til å bestille vaksinasjonstime innen 14. april; så kan du ringe vaksinetelefonen på tlf 32 04 44 44 og høre om du er meldt inn fra fastlegen din.

Dette gjelder kun dersom du har en av følgende alvorlige underliggende sykdommer:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Drammen kommune sender all digital post til Altinn.

Kommunen har i tillegg valgt at brevene datert 8. januar og 17. februar 2021 blir sendt som vanlig post uansett om det åpnes digitalt eller ikke.

Når turen kommer til yngre aldersgrupper, vurderer kommunen å sende post som brev bare når vi registrerer at mottakeren ikke har åpnet brevet i Altinn. 

De som har registrert seg til vaksinekø vil få melding på SMS når det er klart for vaksinering ca. én til fem dager før. Når du har mottatt SMS kan du sette deg opp til avtale for vaksinering av vaksinedose 1 og 2.

Det skal være enten 6 eller 11 ukers mellomrom mellom første og andre dose, avhengig av hvilken vaksinetype du får.

SMSen du mottar inneholder informasjon om hvordan du setter opp avtaler om vaksine.

Drammen kommune vaksinerer etter prioriteringsrekkefølge fra Folkehelseinstituttet og kan ikke angi en tidsplan. Du blir kontaktet når det er din tur.

Hvem som får SMS først og sist innenfor en aldergruppe bestemmes av alder. Kommunen inviterer fra eldst til yngst innenfor hver aldergruppe/prioriteringsgruppe. 

Hvor rask du er med å registrere deg for at du ønsker vaksine har også en betydning. Er du sen med å registrer deg kan noen fra yngre aldersgrupper komme foran deg i vaksinekøen. 

Er du i gruppen med underliggende sykdom. Da skal du ikke registrere deg. Kommunen får beskjed via fastlegene og du blir så invitert til å ta vaksine.

SMSen skal ikke besvares. Men SMSen inneholder lenke til nettstedet (helseboka.no) der du bestiller time til vaksinering. Dette er samme nettsted som du bruker for å registrerte deg i vaksinekø. 

Har du ikke mobiltelefonnummer, må du selv ringe vaksinetelefonen på 32 04 44 44.

Skal du hjelpe en pårørende eller venn med å registrere seg så ring vaksinasjonstelefonen 32 04 44 44 for vedkommende, eller hjelp til slik at personen kommer i kontakt med vaksinetelefonen. Dette gjelder både for de som ønsker eller ikke ønsker å ta vaksine.

Du kan si fra til oss på vaksinetelefonen 32 04 44 44 om du ønsker, eller ikke ønsker å ta koronavaksinen.

Har du spørsmål vedrørende transport, timebestilling eller andre vaksinespørsmål så ring oss om du ikke kan benytte digitale verktøy.

I svært få tilfeller tilbyr kommunen vaksinering hjemme hos innbyggeren. De fleste som har dette behovet er tilknyttet hjemmetjenesten. Ta da opp spørsmålet med dem.

Er du ikke tilknyttet hjemmetjenesten og har vanskeligheter med å komme seg til vaksinasjonslokalene? Ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet på telefon 32 04 55 70.

Beboere på sykehjem eller ved institusjoner i kommunen blir ivaretatt der de bor.

Rekkfølge

Drammen kommune mottar et gitt antall vaksiner fra FHI (Folkehelseinstituttet) hver uke. Kommunen får varsel om dette inntil fem dager i forveien. Vaksinene settes fortløpende etter at kommunen har mottatt dem.

Drammen kommune får informasjon fra fastlegene om hvem som har underliggende sykdom. 

Alle som har fastlege i Drammen vil motta tilbud om vaksine i Drammen kommune; enten hos fastlegen eller ved massevaksinasjon.

For de mellom 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Er du i denne gruppen og bor i Drammen, men har fastlege i en annen kommune:

 • da vil du enten få tilbud om vaksinasjon i kommunen der du har fastlege,
 • eller vaksinasjonsteamet mottar informasjon fra din fastlege og vi gir deg tilbud om vaksinasjon i Drammen.

  Derfor: Er du i denne gruppen skal du forholde deg i ro til du blir innkalt. Enten av fastlegen eller av vaksineteamet i kommunen.

Drammen kommune følger prioriteringsliste fra Folkehelseinstituttet. Du blir kontaktet når det er din tur.

Ja, om dere er i samme aldersgruppe.

65-74 år er eksempel på en  aldersgruppe.

Er begge i samme gruppe blir dere inviter til å bestille time sammen, selv om dere ikke er like gamle.

Vi minner om at timebestilling da må gjøres 2 ganger, én for hver av dere.

Grunnen kan være at dere ikke er i samme aldersgruppe.

De som er 65 år blir innkalt før de som er 64 år osv.
Om du har vært sen med å melde tilbake at du ønsker vaksine kan det også spill inn. Vaksineteamet kan ikke vente med å innkalle neste gruppe fordi noen er sene med å melde fra om at de ønsker vaksine fra foregående aldersgruppe.  

Målgruppe

Tilbudet om vaksine går til dem som er folkeregistrert i Drammen kommune og dem som oppholder seg i kommunen.

Det betyr at innbyggere i nabokommuner må forholde seg til sin hjemkommune.

Med “oppholde seg" forstår vi dem som ikke lett kan forflytte seg til hjemkommunen sin eller har midlertidig bosted i Drammen.

Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. Tilbudet omfatter utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge dersom de tilhører de definerte målgruppene for vaksine.

Annet

Et d-nummer er et midlertidig ID-nummer som du får hvis du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, eller har en oppholdstillatelse og skal være her i mindre enn seks måneder.

Oppholder du deg i Drammen kommune og ikke har D-nummer, DUF-nummer eller norsk fødselsnummer. Da kan du allikevel bli vaksinert.

Ring vaksinetelefonen (32 04 44 44) for å bli satt opp til time når din aldersgruppe kalles inn.

Skal du ha bevis for at du har tatt covid-19 vaksine må du logge deg inn med BankID eller godkjent identifikasjon på

I vaksinetjenesten på helsenorge.no kan du selv sjekke hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Du kan selv skrive ut vaksinasjonskort derfra.

Dersom du likevel ønsker å få tilsendt vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, kan dette bestilles per post. Dette koster pr. 18.03.2021 kroner 125 per vaksinasjonskort.

For de som ikke har tilgang på Helsenorge.no fordi de ikke har fødselsnummer, d-nummer eller DUF-nummer kan få utskrevet vaksinebevis når siste vaksine blir tatt. Du må selv spørre om dette.  

Vi har ikke anledning til å oppdatere vaksinebøker.

Har du alvorlige bivirkninger og må ha legetilsyn så ring fastlegen din. Er ikke fastlegen tilgjengelig ring 116 117

 • Ring 113 om det er akutt og står om liv

Meld inn bivirkninger