Registrering og timebestilling

Alle som bor i Drammen kommune, og er over 18 år, kan registrere seg for vaksine. Uavhengig av om du har fått brev eller ikke. Du registrerer deg i  helseboka.no

Du kan også ringe vaksinetelefonen på 32 04 44 44.

Ønsker du å lese brevene som er sendt fra Drammen kommune til de ulike gruppene?

Du finner brevene på høyre side. Benytter du mobiltelefon, skroll til bunnen av artikkelen.

Er din gruppe ferdig vaksinert, og du ikke har hørt noe fra kommunen, da kan du ring vaksinetelefonen 32 04 44 44 for å få time. 

Drammen kommune sender all digital post til Altinn.

Kommunen har i tillegg valgt at brevene datert 8. januar og 17. februar 2021 blir sendt som vanlig post uansett om det åpnes digitalt eller ikke.

Brev datert 22.04.21 til gruppen 18-64 år, ble bare sendt digitalt.

De som har registrert seg til vaksinekø vil få melding på SMS når det er klart for vaksinering ca. én til fem dager før. Når du har mottatt SMS kan du sette deg opp til avtale for vaksinering av vaksinedose 1 og 2.

Det skal være 12 ukers mellomrom mellom første og andre dose.

SMSen du mottar inneholder informasjon om hvordan du setter opp avtaler om vaksine.

Drammen kommune vaksinerer etter prioriteringsrekkefølge fra Folkehelseinstituttet og kan ikke angi en tidsplan. Du blir kontaktet når det er din tur.

Hvem som får SMS først og sist innenfor en aldergruppe bestemmes av alder. Kommunen inviterer fra eldst til yngst innenfor hver aldergruppe/prioriteringsgruppe. 

Hvor rask du er med å registrere deg for at du ønsker vaksine har også en betydning. Er du sen med å registrer deg kan noen fra yngre aldersgrupper komme foran deg i vaksinekøen. 

Er du i gruppen med underliggende sykdom. Kommunen får beskjed via fastlegene og du blir så invitert til å ta vaksine.

SMSen skal ikke besvares. Men SMSen inneholder lenke til nettstedet (helseboka.no) der du bestiller time til vaksinering. Dette er samme nettsted som du bruker for å registrerte deg i vaksinekø. 

Har du ikke mobiltelefonnummer, må du selv ringe vaksinetelefonen på 32 04 44 44.

Se informasjon under "Alternativ 2: Få hjelp av en venn eller slektning" 

Du kan si fra til oss på vaksinetelefonen 32 04 44 44 om du ønsker, eller ikke ønsker å ta koronavaksinen.

Har du spørsmål vedrørende transport, timebestilling eller andre vaksinespørsmål så ring oss om du ikke kan benytte digitale verktøy.

I svært få tilfeller tilbyr kommunen vaksinering hjemme hos innbyggeren. De fleste som har dette behovet er tilknyttet hjemmetjenesten. Ta da opp spørsmålet med dem.

Er du ikke tilknyttet hjemmetjenesten og har vanskeligheter med å komme seg til vaksinasjonslokalene? Ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet på telefon 32 04 55 70.

Beboere på sykehjem eller ved institusjoner i kommunen blir ivaretatt der de bor.

Per nå er intervallet mellom timer for vaksinedose 1 og vaksinedose 2; 12 uker.

Regjeringen økte intervallet til 12 uker den 15. juni. På nåværende tidspunkt er det stor usikkerhet rundt videre vaksineleveringen i Norge. Det er derfor stor sannsynlighet for at timene som nå er sendt ut via Helseboka, vil måtte forskyves, jamfør intervallendringen satt av Regjeringen.

Ny time blir sent deg på SMS.

Per nå er intervallet mellom timer for vaksinedose 1 og vaksinedose 2; 12 uker.

Regjeringen økte intervallet til 12 uker den 15. juni. På nåværende tidspunkt er det stor usikkerhet rundt videre vaksineleveringen i Norge. Det er derfor stor sannsynlighet for at timene som nå er sendt ut via Helseboka, vil måtte forskyves, jamfør intervallendringen satt av Regjeringen.

Vi oppfordrer derfor innbyggere til å ikke ringe vaksinetelefonen for å bytte timer nå, men heller tar kontakt ca. 2 uker før timen er, om den fortsatt ikke passer.

Et d-nummer er et midlertidig ID-nummer som du får hvis du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, eller har en oppholdstillatelse og skal være her i mindre enn seks måneder.

Oppholder du deg i Drammen kommune og ikke har D-nummer, DUF-nummer eller norsk fødselsnummer. Da kan du allikevel bli vaksinert.

Ring vaksinetelefonen (32 04 44 44) for å bli satt opp til time når din aldersgruppe kalles inn.

Rekkefølge og målgruppe

Drammen kommune følger Helseinstituttets plan for gjennomføring av vaksinasjonen.

Drammen kommune får informasjon fra fastlegene om hvem som har underliggende sykdom. 

Alle som har fastlege i Drammen vil motta tilbud om vaksine i Drammen kommune.

For de mellom 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Er du i denne gruppen og bor i Drammen, men har fastlege i en annen kommune:

  • da vil du enten få tilbud om vaksinasjon i kommunen der du har fastlege,
  • eller vaksinasjonsteamet mottar informasjon fra din fastlege og vi gir deg tilbud om vaksinasjon i Drammen.

    Derfor: Er du i denne gruppen skal du forholde deg i ro til du blir innkalt. Enten av fastlegen eller av vaksineteamet i kommunen.

Drammen kommune følger prioriteringsliste fra Folkehelseinstituttet. Du blir kontaktet når det er din tur.

Nei, dere kan ikke få vaksine sammen. Kun den som mottar SMS kan bestille time. (Dette punktet er endret 3.05.21)

Kommunen inviterer innbyggerne fortløpende etter Folkehelseinstiuttets prioriteringsliste.

Grunnen kan være at dere ikke er i samme gruppe.

De eldste i hver gruppe blir innkalt først.

Om du har vært sen med å melde tilbake at du ønsker vaksine kan det også spill inn. Vaksineteamet kan ikke vente med å innkalle neste gruppe fordi noen er sene med å melde fra om at de ønsker vaksine.

Det kan også hende at din nabo har en underliggende sykdom, selv om det ikke er synlige og kjent. Det er fastlegene som melder inn til kommunen hvem som har underliggende sykdom.

Tilbudet om vaksine går til dem som er folkeregistrert i Drammen kommune og dem som oppholder seg i kommunen.

Det betyr at innbyggere i nabokommuner må forholde seg til sin hjemkommune.

Med “oppholde seg" forstår vi dem som ikke lett kan forflytte seg til hjemkommunen sin eller har midlertidig bosted i Drammen.

Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. Tilbudet omfatter utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge dersom de tilhører de definerte målgruppene for vaksine.

Ja, norske studenter som studerer, skal studere, eller skal på utveksling i utlandet tilbys begge vaksinedosene før de reiser fra Norge. 

For å få begge vaksinedosene, må du være folkeregistrert i Drammen kommune, være over 18 år og har gyldig dokumentasjon på at du studerer utenlands.

Etter vaksinasjonen

For de som ikke har tilgang på Helsenorge.no fordi de ikke har fødselsnummer, d-nummer eller DUF-nummer kan få utskrevet vaksinebevis når siste vaksine blir tatt. Du må selv spørre om det.  

Vi har ikke anledning til å oppdatere vaksinebøker.

Har du alvorlige bivirkninger og må ha legetilsyn så ring fastlegen din. Er ikke fastlegen tilgjengelig ring 116 117

  • Ring 113 om det er akutt og står om liv

Meld inn bivirkninger