Etter vaksinasjonen

For de som ikke har tilgang på Helsenorge.no fordi de ikke har fødselsnummer, d-nummer eller DUF-nummer kan få utskrevet vaksinebevis når siste vaksine blir tatt. Du må selv spørre om det.  

Vi har ikke anledning til å oppdatere vaksinebøker.

Du trenger ikke å registrere vaksinen i Norge.

Men dersom du ønsker norsk koronasertifikat og har fått en av de EU-godkjente vaksinene (Pfizer, Moderna, AstraZeneca eller Janssen) i utlandet, må dette registreres.

For å få etterregistrert vaksine tatt i utlandet, må du kontakte en privat tilbyder.

Registreringen av satte doser skal skje i helsenorge.no uten at du trenger å gjøre noe.

Men har gått noen dager etter vaksinering og koronavaksinen du har tatt fremdeles ikke viser i din oversikt på helsenorge.no, ta kontakt med Drammen kommunes vaksinetelefon 32 04 40 00.

Har du alvorlige bivirkninger og må ha legetilsyn så ring fastlegen din. Er ikke fastlegen tilgjengelig ring 116 117

  • Ring 113 om det er akutt og står om liv

Meld inn bivirkninger

Registrering og timebestilling

I svært få tilfeller tilbyr kommunen vaksinering hjemme hos innbyggeren. De fleste som har dette behovet er tilknyttet hjemmetjenesten. Ta da opp spørsmålet med dem.

Er du ikke tilknyttet hjemmetjenesten og har vanskeligheter med å komme seg til vaksinasjonslokalene? Ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet på telefon 32 04 55 70.

Beboere på sykehjem eller ved institusjoner i kommunen blir ivaretatt der de bor.

Ring vaksinetelefonen 32 04 40 00 dersom du ikke kan møte til timen som er avtalt.

Et d-nummer er et midlertidig ID-nummer som du får hvis du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, eller har en oppholdstillatelse og skal være her i mindre enn seks måneder.

Oppholder du deg i Drammen kommune og ikke har D-nummer, DUF-nummer eller norsk fødselsnummer. Da kan du allikevel bli vaksinert.

Har du spørsmål så ring vaksinetelefonen 32 04 40 00.

Målgruppe

Tilbudet om vaksine går til dem som er folkeregistrert i Drammen kommune og dem som oppholder seg i kommunen.

Det betyr at innbyggere i nabokommuner må forholde seg til sin hjemkommune.

Med “oppholde seg" forstår vi dem som ikke lett kan forflytte seg til hjemkommunen sin eller har midlertidig bosted i Drammen.

Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. Tilbudet omfatter utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge dersom de tilhører de definerte målgruppene for vaksine.