Følg med på hvor langt kommunen er kommet i vaksineringen av innbyggerne.

 • Gruppe 1: Beboere i sykehjem
 • Gruppe 2: Alder 85 år og eldre
 • Gruppe 3: Alder 75-84 år

Hvis du er i en av disse gruppene, og ikke har fått time til vaksinasjon, ring vaksinetelefon på 32 04 44 44.

 • Person på 16 år eller eldre med alvorlige diagonser, definert av FHI (bare diagnosene markert med *).
 • Personer i høyrisikogruppa blir kontaktet direkte av kommunen
 • Drammen kommune tilbyr vaksinering til alle i høyrisikogruppa som har fastlege i kommunen, selv om de ikke er bosatt i Drammen kommune.
 • Mener du at du er i denne gruppen, men ikke har hørt noe fra kommunen, så ring oss på 32 04 44 44
 • Brev datert  17. februar 2021 til innbyggere over 65 år om registrering i vaksinekø, ble sendt digitalt til Altinn samme dag
 • De som ikke åpnet brevet i Altinn ble brevet sendt som vanlig post
 • Dersom du ikke har mottatt brev og tilhører gruppa som vi nå nærmer oss ferdig med, så registrer deg i Helseboka.no
 • Har du registrert deg i Helseboka og ikke mottatt SMS fra kommunen. Ring vaksinetelefonen 32 04 44 44
 • Hvis du er i denne gruppen og ikke har fått time til vaksinasjon, ring vaksinetelefon på 32 04 44 44

Hvis du er i denne gruppen og ikke har fått time til vaksinasjon, ring vaksinetelefon på 32 04 44 44.

Hvis du er i denne gruppen og ikke har fått time til vaksinasjon, ring vaksinetelefon på 32 04 44 44.

Gruppe 10: Alder 18-24 og 40-44 år

 • Vaksinasjon pågår. 

Gruppe 11: Alder 25-39 år

 • Vaksinasjon pågår.