Du vil bli kontaktet av fastlege eller kommunen når det er vaksiner tilgjengelig til deg, og trenger ikke foreta deg noe for å sikre dette nå.

Din fastlege har sannsynligvis allerede laget en liste over personer som skal motta vaksine grunnet underliggende sykdommer og tilstander.

Usikker på om du er på listen?

Har du en underliggende sykdom er du kanskje jevnlig i kontakt med fastlegen din, og da er han/henne helt sikkert klar over om du befinner deg i gruppen som nå kalles inn.

Står din gruppe som «hovedsakelig ferdigvaksinert» på vaksinestatusen (og du ønsker vaksine) da kan du ta kontakt med oss på telefon 32 04 44 44 slik at vi kan se hvorfor du ikke er innkalt.

Fastlege i annen kommune enn du bo i

Dersom du har fastlege i Drammen, men er bosatt i annen kommune, vil du likevel få tilbud om vaksinasjon i Drammen kommune.

Bor du i Drammen kommune, men har fastlege i annen kommune, har kommunen der du har fastlege mulighet til å sende informasjon om deg til Drammen slik at du får tilbud om vaksinasjon her.

Mange kommuner rundt oss gjør imidlertid som Drammen kommune, og tilbyr vaksine til alle som har fastlege i kommunen.